- Flere kan bli utsatt for tvang

Flere ufaglærte sommervikarer kan føre til mer ulovelig tvang og makt mot utviklingshemmede. Det frykter FFO og fylkesmannen.

Assisterende generalsekretær i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Jarl Ovesen
Foto: Erichsen, Jarl Fr., Jarl Fr. Erichsen / Scanpix

I går skrev Østlandets blad om et av fylkesmannen sine tilsyn i slutten av mars i år. Der kom det fram at en utviklingshemmet beboer ved en av kommunens institusjoner ble låst inne i leiligheten sin uten at det var fattet et vedtak om at slik tvang kunne brukes.

Kommunen hadde også for få ansatte i forhold til behovet, og sikret ikke god nok opplæring til de ansatte, skriver avisen.

Dette får fylkesmannen i Oslo og Akershus og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon til å reagere.

- Vikarene må læres opp

Assisterende generalsekretær i FFO, Jarl Ovesen, frykter flere slike episoder i sommer.

- Jeg frykter at det kan bli flere slike saker, det er flere ufaglærte og mange med lite komptanse på området.

Dette er seksjonssjef hos fylkesmannen, Grete Nanna Finstad, langt på vei enig i.

- Enkelte har ikke jobbet med utviklingshemmede tidligere, derfor trenger de en del opplæring. Får de ikke det, kan det være sårbart.

Finstad sier at den konkrete saken som Østlandets blad omtaler er ryddet oppi.

- Men i alle slike situasjoner bør man være sikker på at vikarer ikke jobber alene, sier Finstad.

- Ufrivillige lovbrudd

Finstad sier fylkesmannen ikke avdekker så mange slike tilfeller i året. Funksjonshemmedes fellesorganisajon ser heller ikke på ulovlig tvang og makt mot utviklingshemmede som et utbredt problem, men sier de fra tid til annen får henvendelser om dette.

Assisterende generalsekretær, Jarl Ovesen, tror mange av de ulovlige hendelsene skjer uten de ansatte mener å bryte loven.

- I de fleste tilfeller tror jeg det handler om at man ufrivillig bryter loven, men det er fortsatt like alvorlig. Her må kommunene ta ansvar å følge opp vikarene.