- Fattige har ikke stemmerett

RV mener kravet om legitimasjon fører til at mange Oslo-borgere ikke kan stemme ved kommunevalget.

Erling Folkvord

Folkvord påpeker at det aldri har vært krav om legitimasjon tidligere, og mener det heller ikke er nødvendig nå.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

- Det er uakseptabelt å ta stemmeretten fra fattige folk, og grunnlovsstridig attpåtil, sier RVs listetopp i hovedstaden, Erling Folkvord.

Han mener legitimasjonsplikten fører til at mange Oslo-borgere ikke kan stemme ved valget 10. september.

- Du har ikke stemmerett

- Det er mange forskjellige historier som ligger bak at noen ikke har legitimasjon, sier Folkvord.

- Jeg får tilbakemelding fra folk som har sett plakatene med informasjon om at man må ha legitimasjon, og de føler det står "Du har ikke stemmerett i år", sier Folkvord.

Det er nytt av året at man må legitimere seg for å få stemme, men mange mennesker har ikke godkjent legitimasjon.

Må ha fast adresse

- Selv den billigste ID-en du kan få, Postens ID-kort, koster 261,- kroner å skaffe seg, og for en god del mennesker i Oslo betyr det at de må gi avkall på flere middager, mener Rød Valgallianse.

For den som er uten fast bopel er det ikke bare dyrt, men også vanskelig å skaffe seg legitimasjon.

For å få Postens ID-kort, må man først bestille fødselsattest fra Folkeregisteret, som så sender attesten i posten til din folkeregistrerte adresse.

- Har ikke vært nødvendig før

Folkvord påpeker at det aldri har vært krav om legitimasjon tidligere, og mener det heller ikke er nødvendig nå.

- Stemmeretten er grunnleggende i et demokrati, og ved årets valg er det fare for at mange vil bli fratatt denne retten, uten annen grunn enn at de er fattige eller uten fast bopel, sier han.

RV vil at valgstyret i Oslo sier at det ikke kommer til å bli krevd legitimasjon ved valget 10. september, og at valgstyret raskt kunngjør dette på en effektiv måte, slik at de som trodde de ikke fikk stemme får høre at de kan allikevel.

- Til velgernes beste

Kjetil Bjørnsrud

Kjetil Bjørnsrud

Foto: Anne Linn Ensby / NRK

Kjetil Bjørnsrud, informasjonsansvarlig for valget i Oslo kommune, sier det ikke er aktuelt å droppe kravet til legitimasjon på valgdagen.

- Jeg vil tro at man vurderer enhver henvendelse seriøst, men det er jo en uke igjen til valget, påpeker Bjørnsrud.

- Det er Stortinget som enstemmig gikk inn for å endre valgloven. Dette er for velgernes egen sikkerhet, for at ingen skal avgi mer enn en stemme. Men det er selvfølgelig uheldig for dem som ikke har legitimasjon, sier Bjørnsrud.

- Vil utvise skjønn

Han presiserer at det er den ansvarlige på hvert stemmelokale som skal avgjøre om legitimasjonen som fremvises er god nok.

De vil utvise skjønn, og det er nok at man sannsynliggjør hvem man er for å få stemme.

Dersom noen er usikker på om papirene man har er god nok identifikasjon, kan man oppsøke rådhuset fram til lørdag og få råd.

Ber kommunen bidra økonomisk

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har tidligere oppfordret valgstyrene i alle landets kommuner til å sørge for at alle stemmeberettigede får stemme, på tross av det nye kravet om at alle velgere må vise legitimasjon.

Kommunalminister Åslaug Haga (Sp) har i en e-post til ordførere og rådmenn oppfordret på det sterkeste om å bidra økonomisk slik at personer som ikke har legitimasjon fra før, kan gis mulighet til å skaffe seg legitimasjon.

- For meg er det viktig at alle med stemmerett skal få mulighet til å bruke sine demokratiske rettigheter, skriver statsråden.

Ber valgmedarbeidere utvise skjønn

I tillegg lemper departementet noe på kravet om legitimasjon, og skriver at det ikke er nødvendig å vise legitimasjon dersom stemmemottakeren og velgeren kjenner hverandre.

Det samme gjelder ved stemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner og i fengsler. Her er det tilstrekkelig at en ansatt bekrefter velgerens identitet, såfremt vedkommende ansatte selv legitimerer seg.

Departementet oppfordrer valgmedarbeiderne til å utvise godt skjønn ved vurderingen av om legitimasjonen er tilstrekkelig. Blant annet skal legitimasjonen kunne godtas selv om den er gått ut på dato.