- En rasering av tilbudet

- Kuttforslagene innebærer en rasering av tilbudet til hudpasienter, mener Norsk Psoriasisforbund.

Demonstrasjon

Psoriasisforbundet demonstrerte torsdag formiddag utenfor Rikshospitalet.

Foto: Knut Erik Solhaug / NRK

Torsdag formiddag hadde rundt 50 medlemmer av Psoriasisforbundet samlet seg utenfor Rikshospitalet for å markere sin misnøye, og budskapet var tydelig.

Demonstrerer mot sykehuskutt
Foto: Knut Erik Solhaug / NRK

- Vil merkes umiddelbart

- Alle grupper av pasienter med hudsykdom vil ganske umiddelbart merke kuttene i form av et svekket behandlingstilbud og lengre ventelister. De største gruppene er psoriasis og barn med atopisk eksem, sier Erik Nygaard, generalsekretær i Norsk Psoriasisforbund.

- Ikke svikt oss nå igjen

Forbundsleder i Psoriasisforbundet, Ove Stangeland, kunne fortelle at kuttforslagene innebærer en kraftig reduksjon i antall behandlede pasienter. Hele 8000, fra 22 000 til 14 000 som er en reduksjon på 40 prosent.

- I praksis vil dette gi en økning i behandlingstiden til seks måneder isteden for tre uker som det er i dag.

Stangeland håper styret ikke tar til følge innstillingene fra administrasjonen i forhold til det han betegner som en raseringen av tilbudet de har ved hudavdelingen ved Rikshopsitalet.

Katastrofe

- Jeg vil beskrive det som en katastrofe. Som en rasering av et tilbud til ei gruppe som har en kronisk lidelse som er livsvarig for de, og de trenger et livsvarig, langsiktig tilbud, ikke en jojo-operasjon som styret holder på med nå, sier Stangeland.

Han mener styret bør se på kuttene i et mer langsiktig perspektiv, og ta konsekvensene av tabben fra i fjor.

- De må legge en langsiktig plan om hvordan de skal  spare inn igjen de 400 millionene, ikke en slik hoggestab-politikk.  

Hvis det kuttforslaget som ligger til behandling i Rikshospitalets styre blir vedtatt, vil det føre til at Hudavdelingen på RH må ta et kutt på 20 prosent, noe som nærmest vil føre til en rasering av tilbud til hudpasientene i denne helseregionen, mener forbundet.

 

Demonstrasjon

Om kuttforslagene blir vedtatt vil det føre til et kutt på 20 prosent i Hudavdelingen ved Rikshospitalet.

Foto: Knut Erik Solhaug / NRK

 

- Store kutt

Kuttene som foreslås er ifølge forbundet:

  • Sengepost: Rikshospitalet (som dekker Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder) hadde i fjor høst 28 sengeplasser på hudavdelingene, nå er forslaget 10 senger. En reduksjon på 2/3 på et år.
  • Poliklinikken: Har i dag årlig 22 000 konsultasjoner. Planlagt kutt til 14 000.
  • Kutt på 7 legestillinger
  • 7-9 sykepleierstillinger
  • Lysbehandling: Dette tilbudet kan også bli kuttet helt eller delvis.

- Vil mangle hudleger

Forbundet forteller at kutt i legestillinger på lengre sikt vil få store konsekvenser for å opprettholde antall dermatologer i Norge, som det allerede i dag er mangel på og ikke bærekraftig i følge Nasjonalt Råd.

Dette fordi Rikshospitalet er en viktig utdanningsinstitusjon for hudleger.

Demonstrasjonen ble arrangert i forkant av styremøtet klokken 12.00 torsdag, og ansatte på hudavdelingen deltok også i møtet.