NRK Meny
Normal

- Deponiet lekker ikke

Det er ikke noe som tyder på at det lekker gift ut fra Bekkelagsbassenget. Det mener Norsk institutt for vannforskning.

Malmøykalven

Malmøykalven

Foto: NRK

Miljøstiftelsen Neptun hevder det lekker giftstoff ut fra Bekkelagsbassenget. Seniorrådgiver i NIVA, Jens Skei, mener Bergqvist-rapporten som Neptun baserer påstanden på, ikke gir grunnlag for å hevde at det siver ut gift.

- Dette likner veldig mye på en desperasjon for å finne et eller annet tall som viser at dypvannsdeponering ikke fungerer, det blir nesten litt patetisk, sier Skei i NIVA.

Kun én prøve

Neptun hevder det er funnet giftstoff så høyt i vannet at det transporteres videre ut i Oslofjorden. Skei mener den siste Bergqvistrapporten ikke gir grunnlag for denne påstanden.

- Bergqvist har én prøve som viser noe forhøyet nivå av PAH utenfor deponi-området, og alle som jobber med miljøprøver vet at man ikke kan legge vekt på det. Det gjør heller ikke Bergqvist, sier Skei.

Deponiet ikke årsaken

NIVA mener PAH-nivåene i Bekkelagsbassenget ikke er vesentlig høyere enn utenfor Hovedøya eller ved Aker Brygge.

I 1999 gjorde NIVA forundersøkelser som viste at bunnsedimentene i Bekkelagsbassenget var sterkt til meget sterkt forurenset før slamdeponeringen tok til.

- Det betyr at det ville lekket PAH herfra uansett. Det er slett ikke sikkert at deponiet har noe med verdiene å gjøre, sier Skei.