- Byråden feilinformerer

SV sier samferdselsbyråd Peter N. Myhre feilinformerer om privatisering av T-banevedlikeholdet, og mener han har mistillitt til de ansatte i Sporveien.

Nye T-banevogner
Foto: Knai, Vidar / SCANPIX

Å konkurranseutsette vedlikeholdet av nye t-banevogner kan ifølge kritikerne føre til kaos og vognmangel på T-banen.

Oslos T-banevogner er så gamle og nedslitte at verkstedarbeiderne på Ryen kjemper en daglig kamp for å holde nok vogner i trafikk.

Frykter vognmangel

Nå står verkstedet foran så dramatiske omstillinger at det kan gå utover evnen til å reparere og vedlikeholde nok vogner.

Fagforeningen frykter vognmangel og T-banekaos og er spesielt kritiske til at vedlikeholdet av de nye T-bane-vognene skal konkurranseutsettes mens de gamle ennå ikke er faset ut.

Slikt blir det bare konflikt av, mener de tillitsvalgte. Også ifølge direktør Trond Bjørgan i Kollektivtransportproduksjon er det gode faglige argumenter for å drøye anbudet til alle de nye vognene er levert.

SV er bekymret

NRK Østlandssendingens oppslag i går morges fikk SVs Andreas Behring til å ta opp saken i bystyrets spørretime samme ettermiddag:

Men samferdselsbyråd Peter N. Myhre har ingen planer om noen anbuds-time out.

- Dette er en forutsetning for finansieringen av hele utskiftingen av vognparken. Hvis man nå stopper hele prosessen med å konkurranseutsette vedlikeholdet, faller finansieringen bort, svarte Myhre på bystyremøtet.

- Det er rett og slett feil. sier Behring fra SV.

- Nye vogner krever mindre vedlikehold enn gamle, og der ligger innsparingen, uavhengig av hvem som driver vedlikeholdet. sier han.

Tviler på sporveisansatte

Peter N. Myhre erkjenner at innsparingen på 100 millioner kroner i året skyldes at nye vogner går mindre i stykker enn gamle.

- Men innsparingen blir nok mye større dersom man konkurranseutsetter, så vi ønsker å komme i gang nå, så det ikke blir en usikkerhetsfaktor som videreføres.

- Men verkstedet er allerede pålagt å spare 100 millioner kroner i året når de nye vognene er på plass?

- Ja, men hvis de ikke klarer det, er det mitt ansvar å finne inndekning av et underskudd. Det slipper vi hvis vi konkurranseutsetter, sier Myhre.

- Alvorlig med mistillit

- Så du stoler ikke på at dagens verksted greier å spare inn det de er pålagt?

- Jeg vil i allefall være på den sikre siden, sier byråden.

Det synes Andreas Behring er nok en merkelig uttalelse.

- Det må bety at byråden ikke har tillit til Sporveiens dyktige ansatte, og det er veldig alvorlig. Byråden har ansvaret for å gjennomføre bystyrets beslutninger, så det er i såfall han som ikke klarer denne jobben, sier Behring.