- Biltrafikken vil øke i Oslo

- Fremskrittspartiets samferdselspolitikk vil gi mer kø, kork og kaos i Oslo-området.

Automatisk bomstasjon
Foto: Morten Brun / SCANPIX

Det er spådommen til Transportøkomisk Institutt dersom Frps forslag om å rive bomringen allerede ved årsskiftet blir gjennomført.

TØI anslår at biltrafikken vil øke med mellom åtte og ti prosent dersom bilistene slipper å betale bompenger.

-Bompengeringen forsvinner

Send hele regninga for vei- og kollektivsatsingen i Oslopakke 3 til staten. Det var budskapet til Fremskrittspartiet og stortingskandidat fra Oslo, Peter N. Myhre, på forsommeren.

Petter N. Myhre

Petter N. Myhre, Frp.

Foto: NRK

- Det betyr at bompengeringen forsvinner og at veibyggingen fortsetter med uforminsket styrke, men at alt betales over statsbudsjettet.

- Altså, hvis vi får et flertall i Stortinget med Fremskrittspartiet og andre partier som vi kan forhandle med, så vil vi kunne fjerne bompengeringen allerede i 2010.

- Mer kø, kork og kaos

-Det vil føre til mer kø, kork og kaos, sier avdelingsleder i Transportøkonomisk Institutt, Kjell Werner Johansen.

Han presiserer at TØI ikke har analysert hvor mye biltrafikken vil øke dersom bomstasjonene rives over natta, men baserer seg på erfaringer fra da bomringen først kom og vurderinger av prisøkningen i fjor sommer.

- Biltrafikken vil øke

- Et anslag med de økte satsene man har i bompengeringen og fjerning av rabatter for periodekort og så videre, kan det være i størrelsesorden åtte til 10 prosent.

Hvordan ville folk ha merket det?

- Det tror jeg folk ville ha merket ganske mye i form av betydelig økning i kø og dårligere forutsigbarhet når det gjelder fremkommelighet på veiene.

Hva er det mest effektive man kan gjøre for å nå målet om å få flere over fra vei til kollektiv?

- Det mest effektive er nok dessverre å øke kostnadene med bilkjøring. For eksempel gjennom økte bompengesatser, køprising, parkeringsavgifter og så videre.

- Samtidig så må man jo sørge for at man har god kvalitet og tilstrekkelig kapasitet i kollektivtransporten.

Mer kø uten bomring

Video nsps_upload_2009_8_25_20_19_8_3118.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Transportøkonomisk institutt har regnet på hvor mange flere biler som vil komme dersom bompengeringen blir borte. Trykk på bildet for å se video.

Følg debattene i dag

Jøran Kallmyr (Frp) og Heidi Sørensen (SV)

Dagens debatt

Følg samferdselsdebatten mellom Heidi Sørensen (SV) og Jøran Kallmyr(Frp) direkte på nett fra klokken 17.10!

Egentlig skulle Peter N. Myhre stilt for Frp, men han har meldt avbud på grunn av sykdom!

Sjekk ut denne ukens debatter!

Vet du hvem du skal stemme på? Les alt om dine kandidater:

Disse kan du stemme på i Oslo

Disse kan du stemme på i Akershus

Les flere valgnyheter på våre valgsider .