Wang vil starte ungdomsskole i Fredrikstad

Wang Toppidrett ønsker å starte en ungdomsskole for 190 idrettstalenter i Fredrikstad, men møter motstand fra kommunen.

Fredrikstad stadion

Wang ønsker at en eventuell ungdomsskole skal ligge i samme lokaler som den videregående skolen på Fredrikstad stadion.

Foto: Martin Tangen Schmidt/NRK

– Vi er ganske sikre på at det vil være riktig å etablere en ungdomsskole for å kunne utvikle bedre idrettsutøvere i voksen alder, sier rektor Petter Wilhelmsen ved Wang Toppidrett i Fredrikstad.

I går ble det kjent at Wang Toppidrett ønsker å etablere en ungdomsskole med plass til 190 elever i Tønsberg. Wilhelmsen bekrefter at de ønsker å etablere et lignende tilbud i Fredrikstad.

Wang Ung Fredrikstad har søkt om godkjenning av en skole med 190 elevplasser på 8.–10. årstrinn med oppstart høsten 2015.

Skolen planlegges i lokaler på Fredrikstad stadion, der Wangs videregående skole ligger fra før.

Kommunen bekymret

Petter Wilhelmsen

Rektor Petter Wilhelmsen ved Wang Toppidrett i Fredrikstad.

Foto: Mathias Lunde Kristoffersen/NRK

Men i sin høringsuttalelse til Utdanningsdirektoratet uttrykker Fredrikstad kommune bekymring til planene. Kommunen gir klart uttrykk for at de ikke støtter en opprettelse av skolen.

Saken skal behandles i oppvekstsutvalget neste uke.

Wang Ung ønsker å tilby «talentfulle ungdommer et skoletilbud som legger spesielt til rette for å kombinere skole og trening på høyest mulig nivå».

Prisen man må betale for en skoleplass vil ligge på 18.000 kroner per år.

Kommunen er blant annet bekymret for at en eventuell ungdomsskole vil redusere mangfoldet i den offentlige skolen.

«Barn med særinteresser/-evner vil trekkes ut av den offentlige skolen. Et tverrsnitt av befolkningen i offentlige skoler vil kunne være en berikelse for alle samfunnsgrupper både sett i et sosialt og faglig perspektiv», står det blant annet i høringsuttalelsen.

Videre peker Fredrikstad kommune på formuleringen i Opplæringslova om «likeverd og solidaritet».

«Det må kunne stilles spørsmål ved om etablering av denne alternative skolen vil kunne gjenspeile mangfoldet i befolkningen slik som i den offentlige skolen».

Bred støtte i idretten

Men rektoren ved Wang Toppidrett mener at rapporter fra Kunnskapsdepartementet viser at det ikke er signifikante forskjeller mellom offentlige og private skoler.

– Vi sitter på materiale og rapporter som viser at det er ingen signifikante forskjeller fra offentlige og privatskoler når det gjelder elevmassen, verken når det gjelder inntektsbakgrunn for foresatte, utdanningsnivå også videre. Jeg vet ikke helt hvor kommunen får dette fra, men vi støtter dem ikke på det, sier han.

Han viser også til at skolen har fått bred støtte fra flere av idrettslagene i byen.

Fredrikstad Fotballklubb, Fredrikstad idrettsforening, Nedre Glomma Turn, Slevik IBK og Stjernen hockey har alle gitt uttrykk for at dette er et tilbud de trenger for å utvikle bedre utøvere.

– Vi har også Olympiatoppen sentralt med oss, som støtter opprettelsen av en slik ungdomsskole. På bakgrunn av det mener vi at dette kan være mulig å få til.

Vil heller ha samarbeid

Han er imidlertid innforstått med at Wang trenger støtte av Fredrikstad kommune for å kunne etablere ungdomsskolen.

– Hvis kommunen går mot dette, så har de i praksis nå en vetorett. Da vil nok det stoppe søknaden og en eventuell godkjenning, og det vil da ikke bli etablert en Wang Ung Fredrikstad, sier Wilhelmsen.

I sin høringsuttalelse foreslår kommunen heller å foreslå at Wang Ung etablerer et nært samarbeid med en eller flere ungdomsskoler i Fredrikstad.

«Det antas at et slikt samarbeid vil komme flere barn/unge til gode ettersom Wang besitter stor kompetanse innen idrett, noe Wang ung også beskriver i søknaden», står det i uttalelsen.

Men det blir vanskelig å få til dersom kommunen ikke støtter opp om ungdomsskolen, sier Wang-rektor Wilhelmsen.

– Det vil ikke la seg gjøre. Så lenge kommunen går mot en etablering, så vil det ikke finnes noe Wang Ung Fredrikstad å samarbeide med, slår han fast.