Her smadrer brannvesenet en Audi til flere hundre tusen

En temmelig ny Audi blir heist opp i 30 meters høyde på Halden havn. Så blir den sluppet rett i kaia så den treffer bakken med en fart på 80 kilometer i timen. Det er brannvesenet i Halden som har øvelse.

Øvelse med smuglerbiler

En kostbar Audi blir heist 30 meter opp og sluppet rett i bakken.

Foto: Kathrine Brønn / NRK

Audien som endte sine dager på havna er stanset av Tollvesenet og beslaglagt. Tollvesenet har et stort lager av beslaglagte biler. Tidligere ble de bare kondemnert. Nå kommer de til nytte før de blir gjort om til spiker.

Når tollerne avslører smuglingsforsøk litt utover en flaske brennevin eller to for mye hender det rett som det er at bilen som er benyttet blir beslaglagt. Biler og annet utstyr som benyttes til ulovlig virksomhet kan nemlig «inndras til fordel for statskassen».

Bilene blir alltid vraket

Men disse bilene blir ikke solgt til inntekt for statskassen, men blir i stedet kondemnert. Mange av bilene er ombygget for smuglervirksomhet med forsterkede fjærer og hemmelige rom. Mange av dem har fått kjøreegenskapene så forandret at de er trafikkfarlige.

Dessuten kan det være mer smuglergods, narkotika eller andre varer gjemt i bilene som ikke er oppdaget. Det ville være kjedelig om en som har kjøpt en slik bil på tollauksjon blir stanset på Svinesund og narkotikahund da finner varer gjemt i bilen ...

Stor interesse

Øvelse med smuglerbiler

Publikum fikk ta bilene i nærmere øyesyn for å se hvilke skader de var påført.

Foto: Kathrine Brønn / NRK

I dag har mannskaper fra Halden brann- og redningskorps for første gang fått trene med beslaglagte biler. Det skjedde altså på havnen i Mølen i Halden i ettermiddag, og to biler ble vraket. I tillegg til Audien var det en Toyota Land Cruiser. Toyotaen viste seg å være for tung for utløsermekanismen i kranen, men den ble likevel utnyttet i øvelsen: Den ble klippet opp.

Mange skuelystne hadde tatt turen til Mølen for å se på. Da Audien gikk i bakken måtte de stå på god avstand, men etterpå fikk publikum komme nær innpå å se hva et sammenstøt med Moder jord i 80 kilometer i timen gjør med en bil.

Viktig trening

Øvelse med smuglerbiler

Brannvesenets mannskaper i arbeid med å trekke i bilen for å kunne berge ut fastklemte.

Foto: Kathrine Brønn / NRK

– Vi har lært i dag at det er stor forskjell på gamle og nye biler. Vi fikk en aha-opplevelse: vi erfarte at vi må bruke lengre tid på prosedyren for hurtigfrigjøring på nyere biler enn det vi har gjort med eldre biler, sier brannsjef Ole-Christian Torgalsbøen i Halden etter øvelsen.

Ole Christian Torgalsblen

Brannsjef Ole-Christian Torgalsbøen i Halden.

Foto: Kathrine Brønn / NRK

Tidligere brukte brannvesenet kanskje to-tre minutter på å klippe opp en bil og få av taket. På Audien brukte de fem-seks minutter, på Toyotaen brukte dei 15 minutter.

– Toyota Land Cruiser en kraftig bil. Det gjør at vi bare må øve mer og mer. Men det er synd at de fleste norske brannfolk må øve på gamle biler og da øver de på noe som ikke er realiteten på norske veier i dag.

Brannsjefens erfaring etter den aller første øvelsen med nyere biler er at det er en del momenter de ikke var klar over, og som de må ta hensyn til: det er et helt annet materiale, det er airbager og dersom de ikke er løst ut er det en fare for redningsmannskapene. De kan løse ut mens det arbeides på bilen, og det skjedde under dagen øvelse. En airbag i siden på Land Cruiseren ble utløst mens de arbeidet. Det ble en veldig reell øvelse.

Torgalsbøen er takknemlig for at brannvesenet har fått disse bilene til disposisjon, og han berømmer Tollvesenet og Politiet for rask behandling av forespørselen. Det tok tre uker fra Halden Brannvesen spurte om å få bruke beslaglagte biler til øvelse til de fikk positivt svar.

Øvelse med smuglerbiler

Her er taket på Toyotaen blitt klippet av og bilen åpnet.

Foto: Kathrine Brønn / NRK