NRK Meny
Normal

Voldstiltalt far i ankeretten

Faren ble dømt for å ha invalidisert sønnen sin med langvarig voldsbruk, men anket.

Borgarting lagmannsrett
Foto: Espen Torgersen / NRK

Fredrikstad tingrett dømte mannen til tre års fengsel, seks måneder av straffen ble utsatt med en prøvetid på tre år. Han ble også dømt til å betale oppreisning og menerstatning på til sammen kroner 469.353,- til sønnen, og oppreisning på 100.000 kroner til kona.

Den dømte anket skyldspørsmålet på alle tiltalepunkter.

... og sjikanerte ham ved å kalle ham taper, homse, mongo, pusling, Asperger-kreatur, feiging eller lignende.

Tiltalen til Borgarting lagmannsrett

Ankesaken startet i Borgarting lagmannsrett sist mandag, rettsforhandlingene i Fredrikstad varer trolig fram til helga.

Ankesaken bringer ingen endringer i tiltalene. Påtalemakten mener 50-åringen er ansvarlig for lang tids voldsbruk mot både sønnen og kona. Fra gutten var to år gammel skal han ha blitt slått og utsatt for verbale overgrep. Dette gikk ifølge tiltalen for seg helt til Barnevernet omplasserte gutten etter et hastevedtak 11 år senere. Kona ble ifølge tiltalen slått i en 20 års periode, til hun flyttet ut i 2009.

Dokumenterte årelang mishandling

Domspapirene fra runden i tingretten forteller om en lang rekke fysiske og psykiske overgrep, støttet av vitneerklæringer fra slekta, ofre, skoleansatte og barnevernets saksbehandlere.

Kari Sofie Jacobsen, advokat

Bistandsadvokat Kari Sofie Jacobsen opprettholder oppreisningskravet til den voldstiltalte ektemannen.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

Terskelen for at faren ble voldelig var lav, står å lese ut av tingrettens papirer. Fra 1995, da gutten var tre år gammel, ble han slått med knyttet neve. Som femåring ble gutten slått, skjelt ut og lugget, fordi han ikke fikk igjen glidelåsen på skidressen sin. Senere slo faren gutten fordi han sølte mat på duken på hytta, eller slo snø av skoene sine på husveggen hjemme, og retten ble fortalt flere eksempler.

Bekymringsmeldinger

På guttens skole skjønte de at noe var galt, og mot slutten av 90-tallet begynte omsorgstjenester å bli koblet inn. Men faren motsatte seg kontakt med og tiltak fra Barnevernet og andre. Han truet blant annet med å sette advokat på rektor på guttens skole.

Etter en andre bekymringsmelding i 2006, akuttplasserte Barnevernet gutten vekk fra faren. Guttens støttekontakt viste i retten til barnevernsrapporter, der gutten sa at han ikke ville flytte tilbake til "det helvetet der". Han ble etterpå frivillig omplassert på permanent grunnlag.

I tillegg til voldsutøvelsen som brøt henne ned, skal han ifølge henne ha sagt at dersom hun sa noe til barnevern eller politi, skulle han dra hjem til hennes foreldre og skyte først dem, så barna og til slutt henne.

Fra tingrettsdommen

Dette har fått alvorlige konsekvenser for gutten. Han ble som 11-åring diagnostisert med Aspergers syndrom, og undersøkelser senere har ledet til diagnosene schizofreni og posttraumatisk stress.

I denne rettsomgangen legges det ved en ny sakkyndig rapport om guttens nåværende tilstand, sier bistandsadvokat Kari Sofie Jacobsen, som representerer moren i retten.

– Det er utarbeidet en sakkyndig rapport gjeldende sønnen, og mulige skader han har blitt utsatt for. Den bekrefter at det må ha skjedd en skade, sier Jacobsen.

Tingretten: Klar sammenheng mellom vold og senskader

Tingrettens flertall mente det posttraumatiske stresset er knyttet direkte til den årelange mishandlingen, som ifølge rettens vurderinger foregikk "over lang tid og jevnlig, noen ganger daglig". Retten anså koblingen mellom overgrepene og schizofreni som mindre åpenbar. Gutten er invalidisert og pleietrengende, og "det er lite som tyder på at han vil kunne flytte ut i egen bolig".

Moren instruert til å støtte faren

Moren ble slik tingretten så det utsatt for lignende behandling over en 20 års periode, med jevnlige slag, lugging, spark og sjikane. Hun flyttet vekk fra mannen høsten 2009, og oppsøkte psykolog. I mai 2011 anmeldte hun også mannen.

Med anmeldelsen fulgte hennes forklaring på hvorfor hun i årene før hadde støttet mannens versjon i disputter med skole, slektninger og omsorgsvesen. Tidvis gikk hun aggressivt til verks, blant annet med å true flere enkeltpersoner med å anmelde dem for seksuelt misbruk av gutten.

I retten forklarte hun det med at hun ble instruert til å gjøre dette av sin mann. En mann som etter at sønnen anmeldte faren hadde truet med å drepe henne, hennes foreldre og andre familiemedlemmer, og seg selv – og som hun hadde erfart var voldelig, og visste eide to skytevåpen. En forklaring rettens flertall festet lit til.

Bistandsadvokaten sier at de opprettholder kravet om oppreisning i ankesaken.

– Vi nedlegger samme påstand som i tingretten. Det er mulig at oppreisningsbeløpet kan bli høyere, det vet vi ikke, sier Kari Sofie Jacobsen.

NRK jobber med å få de andre partene i saken i tale.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • To jenter innrømte brannstifting

    To jenter som er elever ved Kjølberg skole, har innrømmet at de tente på skolen lørdag morgen, skriver Fredriksstad Blad. Brannen førte til mindre skader på skolekjøkkenet og et annet rom. De to jentene har ikke gitt noen forklaring til hvorfor de tente på skolen.

  • Harald Horne skal lede sammenslåing

    Tidligere fylkesrådmann i Østfold, Harald Horne, er engasjert som hovedprosjektleder for å etablere den nye Viken fylkeskommune
    Fra 2020 skal Østfold, Akershus og Buskerud slås sammen til et fylke.