Vogntogsjåfør stanset med 2,4 i promille

Politiet stanset onsdag kveld en estisk vogntogsjåfør på kaia i Moss. Mannen blåste til 2,4 i promille.

Politikontroll i Moss

RUTINEKONTROLL: Politiet pågrep vogntogsjåføren som kjørte med 2,4 i promille under en rutinekontroll i Moss.

Foto: Rune Fredriksen/NRK

– Det er utrolig skremmende å tenke på at han har vært i vanlig trafikk, sier gruppeleder for UP, Ola Evensen.

Under en rutinekontroll ved fergeleiet i Moss ble den estiske vogntogsjåføren stanset for kontroll. Fergeforbindelsen mellom Moss og Horten er Norges mest trafikkerte. På alkometeret blåste sjåføren til langt over lovlig verdi.

– Han hadde tilsvarende rundt 2,4 i promille.

Ifølge Folkehelseinstituttet gir promille på over 2 økende risiko for bevisstløshet, pustesvekkelse og i noen tilfeller pustestans.

Politiet har ingen opplysninger om hvor langt mannen hadde kjørt før han ble stanset. I vogntoget fraktet han industriprodukter.

– Det var ikke farlig last, men vogntoget i seg selv er såpass tungt at det representerer en enorm fare i egenskap av seg selv. Det er nettopp dette vi er på veien for å avdekke, vogntog eller sjåfører som er til fare for andre, sier Evensen.

– Til advarsel for folk flest

Ola Evensen

SKREMT: Gruppeleder i utrykningspolitiet, Ola Evensen, mener det er skremmende at man kan møte på så rusede sjåfører i trafikken.

Foto: Rune Fredriksen/NRK

Kontrollen onsdag kveld var en samarbeidskontroll mellom politiet, tollvesenet og Statens vegvesen. De har jevnlig lignende kontroller. Evensen forteller at det ikke er første gang de stanser en vogntogsjåfør med høy promille bak rattet.

– Det har dessverre skjedd noen ganger. Det er til advarsel for folk flest på veien at dette er ute og ruller i trafikken med oss andre.

Han oppfordrer alle til å være oppmerksomme på veien.

– Vi må følge med selv om vi selv kjører fornuftig. Det er andre som ikke er stand til å kjøre i det hele tatt, som vi må ta høyde for at vi kan møte.

Førerkortet til den estiske sjåføren er beslaglagt og politiet har pågrepet mannen.