Visste om feil som gir forsinkelser

Det er en feil i programvaren som styrer signalsystemet på Østfoldbanens Østre linje. Jernbaneverket visste om feilen da systemet ble satt i drift.

Togskinne på Østre linje

Togene på Østre linje har hatt en del forsinkelser etter at det nye signalanlegget ble tatt i bruk.

Foto: Jernbaneverket

Feilen gjør seg gjeldende når doble togsett vender på Mysen stasjon. Hittil er det kjørt doble togsett på strekningen mellom Mysen og Oslo tre ganger daglig.

Jernbaneverket valgte å sette i drift det nye signalsystemet på Østre linje, selv om de kjente til at det har feil som kunne føre til forsinkelser når de doble togsettene skal snu på Mysen. Det er først og fremst denne problematikken som skaper forsinkelser på strekningen.

– Vi setter inn ekstra personell, superbrukere, som er med og håndterer feilen for de doble togsettene. Vi vurderer flere andre tiltak som gjør at den feilen ikke skal påvirke de reisende, blant annetalternative måter å snu togene på, sier prosjektleder Erik Mæhlum i Jernbaneverket.

Alternativet var busskjøring

– Dere så feilen under testing og satte likevel systemet i drift?

– Dette er en type feil og en type system som det tar lang tid å rette. Det er fullt mulig å kunne gjennomføre ruta på Østre linje selv om vi har denne feilen, uten at det skal ha konsekvenser for de reisende.

– Men det har vel den siste måneden vist at ikke stemmer?

– Nei, og derfor gjør vi ytterligere tiltak og tester ytterligere forskjellige løsninger som gjør at konsekvensene av feilene skal forsvinne, sier Mæhlum.

– Hvorfor valgte dere å sette i gang når dere så at det var en feil i programvaren? Analyserte dere ikke hva som kunne bli konsekvensene?

– Alternativet til å sette i bruk signalsystemet med den feilen var å fortsette å kjøre buss. Vi mener vi har en god løsning. De aller fleste togene går i rute, og vi mener at vi skal kunne klare å finne en god løsning på denne problematikken for doble togsett også, sier Mæhlum.

Tror tiltakene vil bedre punktligheten

Han har tro på at de tiltakene som nå er planlagt vil bety mye for punktligheten på strekningen.

– Dersom vi løser den ene utfordringen knyttet til vending av doble togsett på Mysen, skal vi få en vesentlig bedring i punktligheten, sier Mæhlum.

Han legger til at punktligheten på Østre linje også er påvirket av trafikken i Oslo-området.