NRK Meny
Normal

Virus har drept tusenvis av steinkobbe

Fugleinfluensa knyttes til massedød av svensk og dansk sel.

Steinkobbe
Foto: Dieter Hommen

Opp mot 3.000 steinkobber kan ha dødd i svenske og danske farvann siden rapporter om en ny seldød begynte å dukke opp i april. Flere svenske medier melder at den svenske Havs- og Vattenmyndigheten første antok at rundt 700 sel hadde dødd. Men overflyvninger viser at et stort antall smittede dyr har sunket til bunns i stedet for å drive i land.

Skal sjekke nærmere

Prøver viser at dyrene trolig er smittet av fugleinfluensaviruset H10N7.

Nå skal svenske myndigheter sette av penger til mer omfattende analyser, for å få bedre overblikk over hvor mange dyr som er syke, og hvordan smitten sprer seg.

Sjekket død norsk sel

Smitten kan ha drept steinkobbe også i Norge. Havforskningsinstituttet undersøkte i sommer flere kadavre som ble oppdaget langs kysten av Telemark og Vestfold, forteller havforsker Arne Bjørge.

– Vi har sett noe dødelighet i Telemark og Vestfold i sommer som var høyere enn normalt, men det var ikke dramatisk høyt, forteller Bjørge.

– Vi vet ikke om det var det viruset svenskene har funnet som drepte norsk steinkobbe i sommer, men det er ikke usannsynlig. Omfanget er uansett mye mindre.

Vanskelig å vurdere smittefaren

Den svenske bestanden av steinkobbe er mye større enn den norske. Det er også store områder av den norske kysten sørpå der det ikke bruker å være steinkobbe, og det er i tillegg en selart som ikke er kjent for å flytte seg over store avstander, forteller Kjell Tormod Nilssen på Havforskningsinstituttets forskningsstasjon i Flødevigen

– Det er vanskelig å si noe om hvor stor smittefaren er.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: