Vindmøllepark for retten

Den svenske miljødomstolen startet behandlingen av den store vindmølleparken som er planlagt på svensk side. 

Vindmøllepark

Her skal vindmølleparken ligge.

Tolvmanstegen er et av de siste uberørte områdene langs vestkysten av Sverige. Av den grunn har norske myndigheter sagt at de er i mot vindmølleprosjektet.

Det er også norske miljøforkjempere, selv om kraften som skal produseres er miljøvennlig.

24 vindmøller

Ved Tolvmanstegen i Strømstad kommune er det planlagt 24 enorme vindkraftverk på toppen av høyden. Hver med en høyde på inntil 150 meter.

Et så stort miljøinngrep må godkjennes av Den svenske Miljødomstolen. Og i dag hadde domstolen høring om vindmølleprosjektet i Strømstad.

Norsk motstand

Organisasjonen Mer Vilmark Nå mener vindmøllene vil gjøre ett stort inngrep i naturen:

- Vi er ikke imot vindmøller, men området er helt feil. Det området er det største sammenhengende urørte området som finnes i Strømstad, og grenser til lignende områder på norsk side, sier Mona Jensen.

Det svenske utbyggerselskapet mener området er perfekt for en vindmøllepark.

- Det er for at man kan etablere 24 vindkraftverk, og totalt sett gjøre en liten påvirkning på miljøet. Vindmøllene vil heller ikke forstyrre folk, sier direktør Bengt Simmingskøld i det svenske vindkraftselskapet Euolus Vind.

Domstolen avgjør

Det siste ordet får likevel Miljødomstolen i Sverige. Miljødomstolen har juridisk myndighet til å stoppe planene, sier dommer Clas Kristensson:

- Det her er altså en form for miljøfarlig virksomhet, og da har vi i Sverige en lov som sier at store prosjekter skal prøves i en domstol, forklarer dommer Kristensson.