NRK Meny
Normal

Ville skrive ut suicidal pasient uten oppfølging

Et distriktspsykiatrisk senter i Østfold ville skrive ut en suicidal pasient uten at det var gjort avtale med kommunen om oppfølging og bosted. Nå får sykehuset refs av Fylkesmannen.

Sykehuset Østfold

Sykehuset i Østfold ved DPS får refs av Fylkesmannen på grunn av dårlig kommunikasjon da en pasient skulle skrives ut.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Pasienten var innlagt på DPS og truet med å ta livet sitt hvis vedkommende ble skrevet ut uten et sted å bo. Det kommer frem av avslutningsrapporten til Fylkesmannen.

Pasienten hadde ikke oppholdstillatelse i Norge og da sykehuset kontaktet NAV fikk de først beskjed om at personen derfor ikke hadde krav på akuttbolig. Men etter at det ble sjekket nøyere opp med juristen ved sykehuset, UDI og politiet var konklusjonen at kommunen likevel hadde et ansvar for å skaffe bolig.

Pasienten fikk da beskjed om å kontakte NAV etter utskriving. Også kommuneoverlegen ble informert om at pasienten manglet bolig.

Risiko å skrive ut pasienten

Selv om både NAV og kommuneoverlegen ble informert om utskrivingen, ble det aldri gjort noen konkret avtale om overføring til helsetjenesten i kommunen. I rapporten står det at kommunelegen først fikk informasjon samme dag som utskrivingen.

Fylkesmannen skriver at «saken har avdekket svikt på systemnivå når det gjelder samhandling og kommunikasjon med hjemkommunen både under oppholdet og i forkant av utskrivning».

Fylkesmannen mener at pasientens selvmordsforsøk kan oppfattes som et rop om hjelp, mer enn som et målrettet selvmordsforsøk. Tilsynsmyndighetene mener at å skrive ut denne pasienten uten å ha fått en bekreftelse fra kommunen på at de kan ta imot vedkommende, er i strid med god praksis og i strid med gjeldende avtale mellom sykehuset og kommunene.

De mener at å skrive ut pasienten på det tidspunktet uten en umiddelbar oppfølging fra kommunen har en så stor risiko for alvorlige konsekvenser for pasienten at det må regnes som brudd på forsvarlighetskravet.

– Dårlig kommunikasjon

Odd Petter Nilsen

Odd Petter Nilsen som er samhandlingssjef ved sykehuset i Østfold, sier det var dårlig kommunikasjon mellom sykehuset og kommunen som skulle ta imot pasienten.

Foto: Privat

Odd Petter Nilsen som er samhandlingssjef ved sykehuset i Østfold, innrømmer at kommunikasjonen mellom sykehuset og kommunen ikke var god nok.

– Når vi skriver ut en pasient som kommunen skal overta ansvaret for, eller gi bistand til, må vi gjøre en god avtale sånn at vi er enige om hva som skal tilbys av hjelp og at kommunen er klar til å ta imot.

– I dette tilfellet hadde vi ikke fått avklart dette tilstrekkelig slik at det var uklarheter om pasienten kunne komme til kommunen og de kunne overta ansvaret. Det var dårlig kommunikasjon, sier han.

Går gjennom retningslinjer og rutiner

Nilsen sier at de ikke har for vane å sende folk på dør.

– Dette var en bostedsløs pasient som ikke hadde oppholdstillatelse i Norge. Slike pasienter har likevel en kommune som er ansvarlig for oppfølging etter en sykehusinnleggelse, og det er som regel den kommunen pasienten oppholdt seg i ved innleggelsen. Denne kommunen har plikt til å gi pasienten bistand og har blant annet et krav på seg til å skaffe en akuttbolig.

– Boligsituasjonen etter utskrivning fra sykehuset var ikke tilstrekkelig klarert. Ellers har vi ikke for vane å sende ut folk uten bolig til ingen ting, sier han.

Hva gjør dere for at noe slikt ikke skal skje igjen?

– Nå har vi igjen tatt frem retningslinjene og forskriftene og sett nøye på dem. Vi ser at vi tidligere har gjort en bra avklaring i samarbeidsavtalen med kommunene for slike situasjoner og vi har gode rutiner.

– Det er en del bostedsløse uten oppholdstillatelse som blir behandlet på sykehuset, men de færreste har behov for kommunal oppfølging etter utskrivelse. Derfor går det lang tid mellom hver gang en sengepost hos oss kommer opp i slike situasjoner. Da er det spesielt viktig at vi tar frem og følger retningslinjer og rutiner. Nå har vi igjen gått gjennom disse for å sørge for at det ikke skjer igjen, sier han.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • 18.50: Se Østfold-nyhetene her

  • Kontroll på skogbrann

    Brannmannskapene som har jobbet i hele dag med å slokke skogbrannen i Trøgstad, har nå kontroll på brannen. – Brannårsak skal være lynnedslag, forteller brannsjef, Bjørn Stolt, til Smaalenenes Avis. Det vil foregå ettersokking på stedet de neste par dagene.