Vil vurdere grenseskiltingen

Toll- og avgiftsdirektoratet mener det er behov for å se på skiltingen ved den gamle Svinesund-brua etter flere episoder der folk er smuglertatt.

Tollskilt, Svinesund
Foto: Rainer Prang / NRK

Toll- og avgiftsdirektoratet har nå nedsatt en arbeidsgruppe, som skal vurdere skiltingen ved den gamle brua. 

Dette skjer etter at to rettsinstanser har frifunnet den tidligere kriminalsjefen ved Moss politistasjon for å smugle et dusjkabinett.

 Skiltingen ikke god nok

Begrunnelsen for at tidligere kriminalsjef  hos politiet i Moss, Øyvind Sveistrup, fikk medhold i retten var at retten mente skiltingen ved brua ikke var bra nok.

Sveistrup nektet å betale en bot på 5 000 kroner for å ha smuglet et dusjkabinett over grensa, da han kjørte over den gamle brua.

Han fikk medhold i at han hadde all intensjon om å betale avgift på dusjkabinettet, men at han misforsto skiltingen ved den gamle Svinesundsbrua, og dermed kjørte inn i Norge uten at dette var gjort.  

I følge Toll- og avgiftsdirektoratet skal en innstilling om behovet for ny skilting være klar i løpet av våren.