Vil utvide pukkverksdrift

Pukkverket på Brække i Halden søker om å få drive permanent.

Anlegg
Foto: Rainer Prang / NRK

Pukkverket på Brække i Halden søker om å få drive permanent. Fra før av har verket drevet med en midlertidig tilatelse siden 2005.

Arkitekt Erlend Eng Kristiansen representerer danske BG-Stone AS, som eier pukkverket, og han håper på mulighet for utvidet drift i en eventuell ny tillatelse.

- Det man søker om er å få avklart når på døgnet man får drive, og det skal sørges for at det ikke støver for mye, sier han til NRK.

Les også:
Utslippstillatelse for pukkverk

Uten plan og regulering

NRK Østfold har tidligere fortalt at pukkverket, som gradvis har utviklet seg til et av Østfolds største, har vært drevet uten permanent plan og regulering.

Det har bare eksistert midlertidige tillatelser siden 2005, og naboer har også klaget over bråk fra verket.

Fylkesmannen har bestemt at aktivitetene på pukkverket på Brække i Halden må reguleres.

Flere eller større biler

Fylkesmannen har lagt søknaden fra BG-Stone AS ut på høring for å få innspill og synspunkter til en slik permanent drift.

- Hvis man klarer å produsere mer enn man gjør i dag vil det kunne føre til flere biler på riksveien fra anlegget til havna. Man kan også bruke større biler og dermed økes ikke antallet, sier Eng kristiansen.

I følge ham kan en eventuell utvidelse av driften gi en økning i skipsanløp på Halden havn fra ett til to anløp per uke.

Tidligere har havnesjefen i Halden gitt uttrykk for at lagring av stein på havneområdet Mølen ikke er ønskelig, i og med at tyngden av steinmassene kan medføre skade på kaiområdene.

Les også:
- Tersklene ikke offentlig ansvar