Vil stanse kriminelle på vei UT

Strømmen av penger og tyvegods ut av Norge skal
hindres av en ny kontrollplass ved Svinesund.

Kontroll av firmabiler på Svinesund
Foto: Birger Kjølberg/NRK

Den nye kontrollplassen skal ifølge aftenposten.no gjøre det mulig for politi, Tollvesenet og Statens vegvesen å kontrollere trafikanter på vei ut av Norge med enkle grep.

-Vi vil nå få bedre muligheter til å kontrollere trafikken ut av Norge, blant annet smugling av valuta. Vi har i dag et godt samarbeide med svensk toll som har kontroller ut av Norge.

Vi vil fortsatt opprettholde dette samarbeidet, sier kontorsjef Wenche Fredriksen ved Svinesund tollsted til avisen. Også politiet mener den nye kontrollplassen, som ligger langs E6 like før bomstasjonen mot Sverige, vil gjøre det lettere å
stanse kriminelle enn tidligere.

Alvorlig kriminalitet

-Det er ikke sjelden at vi må stoppe noen som er på vei ut av landet. Det kan dreie seg om alvorlig kriminalitet, bortføringer eller uttransport av tyvegods. Dette er et viktig og enkelt grep i kriminalitetsbekjempelsen, forteller politimester Beate Gangås
i Østfold politidistrikt.

Omkostningene til den nye kontrollplassen er beregnet til å ligge på 4-5 millioner kroner. Statens vegvesen er i gang med byggingen.

(©NTB)

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • 68 kjøreforbud under storkontroll

    Statens Vegvesen har i kveld storkontroll av tungtransport ved grenseovergangene på Svinesund og i Ørje. 68 sjåfører har så langt idag fått kjøreforbud, og kontrollen skal foregå i flere dager.

  • Programleder: Bengt-Eigil Ruud