NRK Meny

Vil slutte å sende elever til vitensenter

Eidsberg kommune bør avslutte avtalen om elevbesøk ved Inspiria science center i Sarpsborg, mener skoleledelsen.

science-linja på Inspiria

Elevene i Eidsberg-skolen risikerer å måtte vinke farvel til dagens tilbud ved Inspiria. Avtalen om å sende elever til vitensenteret er blitt for dyr, mener skoleledelsen.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

Artikkelen er mer enn to år gammel.

– Vi kan ikke bruke mer penger enn vi har og da må vi se på hvordan vi kan forvalte pengene våre på en annen måte. Det er utgangspunkt for at vi mener vi bør stoppe vårt engasjement der, sier Jan-Erik Buer virksomhetsleder for skolesektoren.

Eidsberg er en av eierne av Inspiria science center gjennom en liten aksjepost. Kommunen inngikk i 2011 en avtale om å betale 80 000 kroner i året for elevbesøk ved senteret. Neste år vil kommunens avtale koste minimum 211 000 kroner.

– For Eidsbergs del øker prisen langt mer enn det som kommunen i utgangspunktet gikk inn på og sa seg villig til å være med på, sier Buer.

Høyre støtter forslaget

Politikerne i Eidsberg skal behandle saken i hovedutvalg for kultur og oppvekst femte mai. Høyres gruppe har bestemt seg for å støtte forslaget om å avslutte avtalen.

– Dette er et veldig godt tilbud som vi gjerne skulle vært med på videre. Det å vekke realfagsinteressen blant elevene er absolutt noe vi skulle ønske vi hadde råd til. Men dette begynner å bli mye penger. Vi er enige med rådmannen at vi ikke skal betale for neste år, sier leder i utvalget Espen Volden på vegne av Høyre.

Håper de snur

– Det er veldig trist at skoleledelsen i Eidsberg kommune ber politikerne avslutte

Geir Endregard

Politikerne i Eidsberg bør ikke gjøre som rådmannen foreslår, mener Geir Endregard administrerende direktør ved Inspiria.

Foto: Hermund Lybeck Kjernli / NRK

avtalen, sier administrerende direktør ved Inspiria science center Geir Endregard.

Han sier at et enstemmig eierstyre er enig i strategien og prisene ved senteret.

– Vi har fått solid faglig og økonomisk støtte fra de andre eierne. Og vi må regne med at av og til prøver en rådmann seg på å kutte noen ting i budsjettet. Jeg håper likevel at politikerne i Eidsberg er voksne nok til å forstå av hvis vi skal satse på kunnskap og vekst i Østfold fremover, så må vi ha sånne påfyll utover det skolen selv klarer å levere, avslutter Endregard.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Sa nei til ulvejakt i Østfold

    Det blir ingen ordinær ulvejakt i Østfold i vinter. Det har Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus vedtatt i dagens møte. Men det skal felles 12 ulver utenfor ulvesonen i Akershus og Hedmark kommende vinter. Møtet fortsetter utover ettermiddagen, og skal blant annet avgjøre hva som skal skje med de 16 ulvene i Julussa- og Osdalsflokken i Hedmark.

    Ulv