NRK Meny

Vil samarbeide om billettløsning

Selskapene som har ansvar for kollektivtrafikken i Rogaland, Agder, Buskerud, Akershus, Oslo og Østfold skal samarbeide om videreutvikling av billetthåndtering. Det skriver Østfold fylkeskommune på sine hjemmesider. Samarbeidet omhandler blant annet en felles mobilløsning, som skal bygges på Ruters mobilbillett.

To røde busser møtes på fv 109 i Rolvsøy
Foto: Anne Ognedal / NRK

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Økobonde skeptisk til fõrimport

    Forrige uke ble det enklere regler for å importere fôr til dyrene. Men det er ikke en god løsning for økobonde Randi Finstad Sand. Hun vil ikke bruke annet fôr enn økologisk.

  • Asylsøknader ferdigbehandles i Råde

    Den nye behandlingen av asylsøknader ved Ankomstsenter Østfold i Råde starter ikke før i slutten av 2019. I fjor høst ble det bestemt at 80 prosent av asylsøkerne skal få sin søknad behandlet ferdig mens de ennå bor på senteret.
    Udi's representant ved ankomstsenteret Knut Jostein Berglyd, sier at arbeidet ikke er forsinket