Sykehusdirektøren vil samarbeide med Oslo

Sykehusdirektør Just Ebbesen vil fortsette diskusjonene med Oslo Universitetssykehus om en felles AMK-sentral i hovedstaden.

Just Ebbesen

Sykehuset Østfolds administrerende direktør Just Ebbesen vil i dialog med Oslo Universitetssykehus.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

AMK - eller Akuttmedisinsk Kommunikasjonssentral - mottar nødmeldinger, og styrer ambulanser, helikoptre og andre nødenheter ute på oppdrag.

Sykehuset Østfold må før årsskiftet ha klart om de blir med på en felles løsning med Oslo Universitetssykehus, eller om de må bygge en egen AMK-sentral knyttet til det nye Østfoldsykehuset på Kalnes.

Ifølge Fredriksstad Blad ber SØ's administrerende direktør Just Ebbesen sykehusets styre godkjenne at sykehusene går i dialog om å opprette en felles sentral.

Lokal motstand

I høst skrev NRK Østfold om rapporten som viste at en felles sentral vil ha et like bra tilbud, men samtidig være billigere. Men sykepleiere i Østfold frykter at en felles stasjon i Oslo ikke vil ha god nok bemanning.