Normal

Vil legge til rette for asylmottak

Ordfører Jon-Ivar Nygård vil legge til rette for at det gamle sykehuset på Cicgnon kan bli asylmottak. Samtidig understreker han at det er en midlertidig løsning.

Sykehuset Østfold Fredrikstad

Ordfører Jon-Ivar Nygård vil legge alt til rette for at det gamle sykehuset kan bli brukt som asylmottak.

Foto: Camilla Næss / NRK

Ifølge Fredriksstad Blad ønsker NG Development AS, som har kjøpt de gamle sykehusbygningene på Cicignon, og UDI å inngå en avtale om asylmottak på det gamle sykehuset. Avisen har opplysninger om at det er aktuelt med en to års avtale, med mulighet for forlengelse på ett år.

Ordfører Jon-Ivar Nygård i Fredrikstad lover at kommunen skal sørge for en rask behandling av saken og stille opp med det som er kommunens ansvar.

– Det er UDI og NG Development AS som har en diskusjon seg mellom om avtaler. I neste omgang vil kommunen få en søknad om bruksendring for sykehuset, forklarer Nygård.

– Vil det by på problemer å få til en bruksendring?

– Det som er viktig i den sammenheng er at vi har fått et brev fra kommunalministeren. Han er veldig tydelig på at vi skal ha en forenklet prosess, og være romslige og raske i saksbehandlingen for å kunne legge til rette for flere mottak. Signalet fra overordnet myndighet er klart, slår Nygård fast.

Bli med på dugnaden

Jon-Ivar Nygård

Ordfører Jon-Ivar Nygård betegner det som en nasjonal dugnad.

Foto: Einar Yohsuke Kosaka / NRK

– Hva synes du om et mottak i et par-tre år?

– Jeg tenker at det er slik at hele Norge og alle lokalsamfunn må være med på den dugnaden som statsministeren har oppfordret til. Det byr på noen utfordringer å etablere store mottak. Vi må gjøre det vi kan for å skape trygghet og sikkerhet, både for beboere i området og de som skal bo i mottaket. Det er viktig at vi informerer godt i nærmiljøet.

Nygård er forberedt på at det kan bli snakk om å huse mellom 400 og 600 asylsøkere på Cicignon.

– Vi må sørge for aktivitetstilbud. Det er ikke noen god løsning å sitte i et slikt mottak uten å ha noe å ta seg til. Kommunen må sørge for de tjenester som skal ytes: Det handler om blant annet undervisning og nødvendig helsehjelp. Staten dekker de kostnadene som det medfører.

Midlertidig løsning

– Ville du helst unngått asylsøkere i de gamle sykehusbygningene i Fredrikstad?

– Så lenge det er en midlertidig løsning, mener jeg at vi må kunne akseptere det. Det er viktig for oss å understreke. Det oppfatter jeg også at eiendomsutvikleren er minst like tydelig på som oss: At det vil være en midlertidig karakter. Bystyret har vedtatt at dette området skal være et framtidig byutviklingsprosjekt. Det er leiligheter og boliger som er hovedformålet for det området, sier Nygård.

Han mener at når bygget står tomt, og det vil ta noe tid å komme videre med byutvikling og nye boliger, er det ikke unaturlig at kapasiteten utnyttes til noe samfunnsnyttig

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

 • Klokt å måle stråling

  Det er klokt å måle strålinga på Nøkkeland skole i Moss. Det sier fagsjef i Statens strålevern, Tone Mette Sjømoen. I går ble det kjent at nok et klasserom ved skolen ble stengt fordi foreldrene er redde for at strålingen fra et høyspentanlegg er for høy. Men Sjømoen mener folk ikke bør være bekymret, fordi stråling vi utsettes for til daglig ligger langt under grenseverdiene.

  Nøkkeland skole
  Foto: Bjørn Ruud / NRK
 • Beklager at NHO-sjef slutter

  Regiondirektør i NHO-Østfold, Roald Gulbrandsen, beklager at Kristin Skogen Lund slutter som toppsjef i NHO. I går ble det kjent at Skogen Lund blir ny konsernsjef i Schibsted Group. Skogen Lund har gjort en kjempejobb i NHO, hun har hatt en fantastisk stemme i samfunnsdebatten og representert NHO på en mer utradisjonell måte enn sine forgjengere, sier Gulbrandsen.

  Roald Gulbrandsen
  Foto: Moment Studio