Vil droppe skolebygging og låne til veivedlikehold

– Østfold fylkeskommune bør låne trekvart milliard kroner til veivedlikehold. Fylket bør droppe planene om å bygge skoler og i stedet leie lokaler av private.

Susebakke, Mysen bro

Det blir nå fremmet forslag om å låne penger til vedlikehold av veiene i Østfold. Her et bilde fra Susebakke i Eidsberg.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

Forslaget kommer fra Høyre og Fremskrittspartiet i Østfold. Fylkespolitikerne på høyresiden mener veiene i fylket nå er så nedslitt at det må tas et skikkelig skippertak.

Simen Nord

Høyres Simen Nord vil låne penger til veivedlikehold i stedet for til skolebygging.

Foto: Østfold Høyre

Simen Nord i Høyre ser ingen annen utvei enn et stort låneopptak for å gjøre noe med etterslepet på vedlikeholdet av fylkesveiene.

Ikke penger nok på driftsbudsjettene

– Det er for å kunne bruke disse pengene nå, for å gjøre noe nå slik at det monner og vi får den standarden vi trenger. Vi er rett og slett nødt til å låne de pengene, vi klarer det ikke over våre vanlige driftsbudsjetter, sier Nord.

Forslaget fra Høyre og Fremskrittspartiet kom i torsdag, da fylkesutvalget behandlet neste fireårs økonomiplan.

Forslaget blir møtt med skepsis blant andre fylkespolitikere: Leder i samferdselskomiteen i Østfold, Olav Moe, sier at det allerede er tatt opp et lån på en halv milliard til rehabilitering av bruene på fylkesveiene. Han tviler på om et nytt lån er den rette løsningen.

– Jeg er veldig skeptisk til å ta opp noe mer lån på vei-siden, selv om jeg isolert sett godt kunne tenkt meg de pengene. Årsaken til at jeg er skeptisk er at det trengs investeringer på skolesiden i stort omfang. Jeg er usikker på om dette lar seg realisere, sier Moe.

– Kan leie skolebygg av private

Fylkeskommunen planlegger å bygge nye videregående skoler i Sarpsborg og Fredrikstad. Nord foreslår at fylkeskommunen heller bør leie skolelokaler av private.

– Ved å gjøre det på den måten slipper vi å ta opp store lån på dette området og øke gjeldsgraden voldsomt. Det gjør at vi i stedet kan ta opp lån og bruke på veiinvesteringer. Der er det ikke like lett å få til en privat løsning som vi ønsker for skolebygg, sier Nord.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Se nyhetene fra Østfold 23:02

    Bengt-Eigil Ruud gir deg nyhetene fra Østfold klokka 23.02.
  • Riksvei 111 åpnet for trafikk

    Det er nå ryddet opp etter trafikkulykken på Iseveien i Sarpsborg, og veien er åpen for trafikk.