Vil lade elbiler med solenergi

Fylkespolitikerne setter av 750.000 kroner til å ta i bruk solenergi ved fylkeshuset i Sarpsborg. Fylkestinget har tidligere vedtatt at 20 prosent av parkeringsplassene skal være ladeplasser for elbiler. Med dette prosjektet skal elbiler kunne lades ved hjelp av solenergi.

Fylkeshuset i Sarpsborg
Foto: Anne Ognedal / NRK