NRK Meny
Normal

Vil kutte 52 årsverk

Rådmannen i Halden kommune vil kutte 52 årsverk og stanse alle investeringsprosjekter som ikke er påbegynt.

Halden kommune
Foto: Rainer Prang / NRK

Kommunen ligger an til en budsjettsprekk på 11 millioner kroner.

Nå foreslår rådmann Per Egil Pedersen å kutte 52 årsverk.

Han vil også stanse alle investeringsprosjekter som ikke er påbegynt i Halden kommune, blant annet bygging knyttet til hotell-prosjektet på havna for å redde 2006-budsjettet, skriver Halden Dagblad.

 

Halden kommunestyre ARKIV
Foto: Halden Dagblad

52 årsverk kuttes

Rådmannen foreslår å kutte 52 årsverk i Halden kommune; fem i kommunalavdeling støttefunksjoner, 15 i undervisningssektoren, 30 i helse og sosial og to i teknisk. 

Halden kommune ligger an til et underskudd på 40,5 millioner kroner i år. Reelt underskudd kan bli  11 millioner kroner, dersom man regner med alt av ikke-budsjetterte merinntekter.

Internt notat

Halden Dagblad  har fått tilgang til et internt notat, som presenteres for politikerne i administrasjonsutvalget i Halden kommune i løpet av onsdag, der kuttene og nød-tiltakene lanseres.

Blant de drastiske tiltakene fra rådmannen er også forslaget om å legge planene om bygging av kultursal og omsorgsboliger knyttet til det mye omdiskuterte nye hotellet på havna i ro.

Halden kommune skal blant annet bygge en konsertsal i tilknytning til hotellet, der det Norske Blåseensemblet skal øve, og som også er ment å skulle bli benyttet som konferansesal i hotellet.

Hotellvirksomheten skal drives av private, og har vakt mye diskusjon i Halden.

"Rådmannen vil videre foreslå å stille utbyggingsprosjektene av omsorgsboliger og kultursal i bero og vurderes i forbindelse med budsjett 2007 og økonomiplan 2007-2010.

Hva gjelder utbygging av sykehjem ved Solheim, vil rådmannen foreslå at tilbud hentes inn og evalueres, og at kontrahering og oppstart avventes inntil budsjett og økonomiplan er behandlet, og at vedståelsesfrister for anbud tilpasses dette", skriver rådmannen i notatet til politikerne.

Halden ved gjestehavna
Foto: Rainer Prang / NRK

Ferdig på tegnebrettet

Kultursal og omsorgsboliger på bussholdeplassen ved gjestehavna og leiligheter for demens og psykiatri på Solheim er ifølge Halden Arbeiderblad i store trekk ferdig på tegnebrettet.

Før årets sommer skulle kommunens storsatsing sendes ut på anbud slik at det kunne bli byggestart i høst.

Tegningene fra SG Arkitekter av kultursal og omsorgsboliger var i sommer på det nærmeste ferdige, og Aps leder, Svein Olaussen,  sa i et møte i Økonomi- og næringsutvalget at disse to prosjektene skulle ut på anbud før sommeren, skrev Halden Arbeiderblad.

Tilskuddet på 10 millioner kroner som regionalt kulturbygg var på plass, og når kommunen startet bygging av kultursal, var Fredriksten Utvikling, som står for hotellplanene, ifølge avtalen mellom partene forpliktet til samtidig å starte bygging av hotell.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Sprekk i vannledning på Kråkerøy

    Flere studenter fikk vann inn i leilighetene sine på Bjølstad på Kråkerøy i dag da en vannledning sprakk, skriver Fredrikstad Blad. Kommunen holder på med å sette på vannet igjen, og alle som har vært uten vann vil få det tilbake.

  • Gressbrann på Greåker

    Sarpsborg brannvesen er på vei til Fabelfaret på Greåker for å slukke en gressbrann.