Vil ikke øremerke penger til kontroller

Ingjerd Schou og Høyre sier nei til øremerking av midler til kontroll av utenlandske vogntog.

Ingjerd Schou (H) i Transport- og kommunikasjonskomiteen

Ingjerd Schou (H) i transport- og kommunikasjonskomiteen vil ikke øremerke penger i budsjettet.

Foto: Christian Nygaard-Monsen/NRK

Lastebileierforbundet vil nå kreve at Stortinget skal sette av penger til flere kontrollører i statsbudsjettet.

– Nei, sier Ingjerd Schou, som sitter i transportkomiteen for Høyre på Stortinget.

– Høyre er ikke der at vi vil ha øremerking til gode formål i budsjettet.

LES OGSÅ:

16 kontrollører på Østlandet

Statens vegvesen har 16 kontrollører til å sjekke de 660 000 vogntogene som passerer grenseovergangene på Østlandet hvert år.

Lastebileierforbundet mener Statens vegvesen har for få kontrollører til å kunne stanse alle farlige kjøretøy.

– Det kan jeg forstå at de mener, men det er på en måte den prioriteringen som våre veimyndigheter må evne å ta, sier Schou.

LES OGSÅ:

Ber politikerne se til Danmark

– Egentlig skulle jeg helst hatt kontroll av alle utenlandske selskaper som kommer hit. Det er kanskje vanskelig å få til, men det bør i alle fall være langt flere enn det er i dag, sa administrerende direktør i Norges Lastebileier-forbund, Geir A. Mo, til NRK.no tidligere i dag,

Han viser til at Danmark har hatt øremerkede midler til dette i et par år og han mener at dette er noe man også må få til i Norge

Inspektør Arne Lerhol er glad for innspillet fra Lastebileierforbundet, og sier konsekvensene kan bli store dersom ting ikke er i orden.

– Det går ofte dårlig hvis et stort kjøretøy ikke oppfører seg slik sjåføren ønsker. Det er store krefter i bevegelse. Med tanke på trafikksikkerheten er det viktig at ting er i orden, sier Lerhol til NRK.