Vil ikke ha tunnel under Glomma

Det bør bli bru og ikke tunnel når det skal bygges ny krysning av Glomma i Sarpsborg, mener Statens vegvesen.

Sarpebrua over Sarpefossen

Brua over Sarpsfossen har lenge vært årsak til trafikkproblemer i Sarpsborg. Ny fire felts-trasé skal komme og lokalpolitikerne ønsker en vurdering av om veien kan legges i tunnel. Statens vegvesen mener derimot at bru er den beste løsningen.

Foto: Rainer Prang / NRK

– Det er flere årsaker til det, både trafikale hensyn og kostnader knyttet til en krysning. I tillegg at det er knyttet en del usikkerhet til hvordan tunnelløsningene kan gjennomføres, sier sjefingeniør i Statens vegvesen Siri Rolland.

Det planlegges en ny firefelts krysning av Glomma ved Sarpsborg i forbindelse med gjennomføringen av bypakken i Nedre Glomma-regionen. Flere alternativer ligger på bordet og i forrige runde ble det anbefalt å bygge ny bru i dagens trasé eller litt nord for dagens trasé.

Den traseen er avhengig av at veien bygges samtidig med nytt dobbeltspor for jernbanen. Det er usikkert når denne utbyggingen kommer i gang og blant annet derfor ønsket sarpsborgpolitikerne å utrede flere alternativer, også flere alternative tunneler.

Fjelltunnel og senketunnel

En ny rapport inneholder fire nye alternativer for krysning av Glomma, blant annet en fjelltunnel og en senketunnel.

– Senketunnelen er vi usikre på om er gjennomførbar på grunn av vannstrømmen og hvor kraftig stigningen på veien vil bli. Fjelltunnelen er vi også negative til fordi det vil bli en veldig lang tunnel som må starte langt øst for fossen og komme opp ganske langt vest for sentrum, sier Rolland.

Vil utrede ny brutrasé

Statens vegvesen sier i sin uttalelse til planene at det ikke er hensiktsmessig å jobbe videre med noen av de foreslåtte tunnelene.

I stedet for tunnel, vil Statens vegvesen ha videre utredning av et nytt forslag til bru. I dette alternativet går brua fra Hafslundsøy til området øst for jernbanestasjonen.

– Den viktigste fordelen med dette alternativet er at utbyggingen kan gjennomføres uavhengig av jernbanens utbygging til dobbeltspor. Den største ulempen er at veien da vil krysse jernbanen to steder og at det skal være drift på jernbanen under byggeperioden, avslutter Rolland.

Sarpsborg kommune omtaler krysningen som et viktig prosjekt i bypakke Nedre Glomma og etter planen skal den nye forbindelsen stå ferdig i 2021. Tidsplanen legger opp til at politikerne skal vedta traseen før sommeren i år.

Planer for ny Sarpebru

Dette er noen av forslagene til ny veiforbindelse over Glomma i Sarpsborg. I tillegg er det lansert fire nye forslag, blant annet to tunneler.

Foto: Sarpsborg kommune