NRK Meny
Normal

Vil ikke ha barn her

40 mindreårige har hittil i år sittet i arresten på politihuset i Sarpsborg. Det er for mange, mener politiet, og ber kommunene stille opp med alternativer.

Politiarresten
Foto: Pétur Níelsson

– En time er en time for mye, sier leder for arrestseksjonen i Østfold politidistrikt Geir Willadsen om mindreårige som må sitte på cellene hans.

Han har ikke statistikk over hvor lenge de har sittet der i snitt, men synes 62 tilfeller i fjor og 40 så langt i år er for mange.

Geir Willadsen

Arrestsjef Geir Willadsen

Foto: Hermund Lybeck Kjernli/NRK

– Det er tungt og trist å sitte i en arrest. Det vet alle som har gjort det. Så vet vi at det er enda mer belastende for mindreårige med tanke på mangel på kontakt med andre og så videre.

De har rutiner for hyppigere lufteturer og mer kontakt med betjenter for mindreårige, men belastningen er uansett for stor, mener politimannen som har erfaring fra forebyggende ungdomsarbeid i Sarpsborg.

Det er spesielt ungdommer som har rømt fra institusjoner han tenker på. Arresten kan være et nødvendig stoppested i tilfeller der ungdom tett opp mot 18 har begått alvorlige forbrytelser, men altfor ofte, sier han, må de holde ungdom på celle til barnevernet har ordnet med transport og plass ved egnet institusjon.

– Vi ønsker å få barnevernet i kommunene på banen i helger, kvelder og på natten, hvor vi ser at vi drar inn mindreårige som vi ønsker å kjøre et annet sted enn til arresten.

Han forventer ikke at hver kommune har den typen beredskap, men ber om at de samarbeider om å stille med et alternativ.

Støtte fra barnevernet

– I dag har ikke barnevernstjenesten noe annet alternativ enn kontorene sine, sier tjenesteleder, Anne-Beth Brekke Tvedt i Fredrikstad.

Barnevernet i kommunene har beredskap for barn i akutte situasjoner, og kan plassere disse ved statlige institusjoner når de ikke har omsorgspersoner eller når det er fare for liv og helse. Men ungdom som har rømt, kan ikke uten videre plasseres ved en institusjon, forteller Brekke Tvedt.

– Når barn har rømt fra en institusjon har de et vedtak som plasserer dem på den institusjonen, enten med tvang eller frivillig. Det er ingen lovhjemmel som sier at de kan plasseres ved en annen institusjon inntil transporten tilbake dit er organisert.

Men hun har full forståelse for at politiet opplever det som problematisk at ungdom blir sittende i arresten fordi det ikke finnes et annet alternativ.

– Barn skal i utgangspunktet ikke sitte i politiarrest. Jeg kommer til å ta opp dette med politiet for å se hva vi kan gjøre, og om det er mulig å få til noe annet.

Der vil hun møte åpne armer, forteller Willadsen

– Vi kommer mer enn gjerne på banen, og kan stille med gode råd og veiledning om vi blir spurt.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Klemte hånda under vask

    En person er sendt til sykehuset på Kalnes etter at han fikk hånda i klem da han drev med vasking. Det opplyser Follo-politiet.