Østfold Frp vil ha uttelling for valgresultatet

Østfold var et av de fylkene der Fremskrittspartiet gjorde det best under siste stortingsvalg. Nå forventer stortingsrepresentant Erlend Wiborg uttelling for stemmene i statsbudsjettet, et utspill som vekker stor oppsikt.

Erlend Wiborg

Stortingsrepresentant Erlend Wiborg forventer at Østfold prioriteres.

Foto: Kjell-Olav Nordberg

Ved valget i fjor høst fikk Fremskrittspartiet 19,6 prosent av stemmene som ble avgitt i Østfold. Det var bare i Møre og Romsdal partiet fikk større andel av stemmene (20,1 prosent).

– Vi har gitt klar beskjed om at Østfold Frp forventer å få godt gjennomslag i budsjettet, spesielt ettersom vi ble det nest beste fylkeslaget ved valget, sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg.

– Og da skal dere ha noe igjen?

– Ja i høyeste grad.

En helt ny praksis

Svein Roald Hansen (AP)

Stortingsrepresentant Svein Roald Hansen.

Foto: NRK

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Svein Roald Hansen sier den typen fordeling vil bryte fullstendig med hvordan demokratiet praktiseres i Norge i dag:

– Selvsagt kan regjeringen velge et sånt prinsipp, men jeg tror det ville være et helt nytt prinsipp. Jeg kan ikke huske at noen regjering har gjort det, sier Hansen.

Hele landets budsjett

Stortingsrepresentant Ingjerd Schou forsikrer at FrPs regjeringspartner Høyre ikke fordeler penger etter hvor partiet fikk flest stemmer.

– De viktigste sakene er viktige, uansett hvor vi er i landet, om det er å satse på skole eller vei og jernbane, sier Schou. – Vi har valgt en nasjonalforsamling og da er det helheten som teller.

Unormalt

Geir Conrad Tufte

Førstelektor Geir Conrad Tufte ved Høgskolen i Østfold.

Foto: Anette Torjusen / NRK

Demokratiforsker Geir Conrad Tufte sier det vil være unormalt om Østfold belønnes i statsbudsjettet for høy oppslutning om paritet ved valget, slik Wiborg skisserer.

– Det vil bryte kraftig med praksis i Norge, for det som er det normale er at vi når vi snakker om statsbudsjettet, så fordeles pengene der ut fra regjeringspartienes vurdering av utfordringer i Norge. Det er hele landets styring og utvikling det er snakk om, ikke, overhodet, partienes størrelse eller velgeroppslutning i de enkelte fylkene, sier førstelektor og forsker på lokaldemokrati ved Høgskolen i Østfold, Geir Conrad Tufte.

Tufte tror ikke det er noe i loven som kan hindre Frp i å fordele penger på den måten:

– Jeg tror ikke det er noe ulovlig i det men det er høyest unormalt, sier Tufte.