Vil ha sykkelveier langs jernbanen

– Drifts-veier som skal gå langs utbyggingsområdet for det nye dobbeltsporet, bør gjøres om til sykkelveier når utbyggingen er ferdig. Det mener gruppeleder i Østfold Senterparti, Johan Edvard Grimstad. Dette kan bli hovedåren for et sykkelveinett i Østfold. Grimstad sier fylkeskommunen må få til et samarbeid med Jernbaneverket.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Stort alkoholsalg i Värmland

    Det selges årlig nesten 10 liter ren alkohol pr. innbygger i Värmland, nabofylket til Østold. Dette er en halv gang over landsgjennomsnittet, melder Sveriges Radio Värmland. Tallene forklares med mye turisme og ikke minst nordmennenes grensehandel.

  • Stopper byggeplaner i Sarpsborg

    Planene om å sette opp ett fire-etasjes bygg i gågata i Sarpsborg blir stoppet av fylkesmannen. Sarpsborgs politikere hadde gitt dispensasjon til å sette opp bygget i et trehusmiljø fra 1800-tallet. Disse byggene er gitt verneverdi av kommunen og står på en liste hos Riksantikvaren. Fylkesmannen mener de ikke kunne gi dispensasjon, fordi det strider med sentrumsplanen for Sarpsborg kommune.