Vil ha strengere grensekontroll

Arbeiderpartileder vil skjerpe kontrollen for kriminelle og ulovlige innvandrere ved grensen til Sverige.

Riksgrense Sverige-Norge

Flere av Arbeiderpartiets ledere i Østfold, Hedmark og Oppland tar til orde for sterkere kontroll langs den norsk-svenske grensen.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Det er jo påfallende at vi har såvidt lite kontroll med grenseovergangene som vi har idag. Særlig synes jeg de store innfartsårene over Svinesund og Ørje bør kontrolleres mer, sier Arbeiderpartiets leder i Østfold, Signe Øye, til NRK.

Hun er dermed helt på bølgelengde med sine partifeller fra Hedmark og Oppland, som også krever strengere grenseovervåkning, spesielt med tanke på å få demmet opp for kriminelle grupper fra Øst-Europa.

Les også:
12.000 narkobeslag på grensa
Store narkotikabeslag på Svinesund
Herointruse ga seks års fengsel

- For dårlig kontroll

Signe Øye (Ap)

- Kontrollen er alt for dårlig langs den svensk-norske grensen, og det må større innsats til, sier Signe Øye (Ap).

Foto: Goran Jorganovic / NRK

Østfold Arbeiderpartis leder opplevde under et besøk i Russland for et år tilbake å krysse grensen mellom Russland og Finnmark.

- Det var en svært sterk opplevelse å passere grensekontrollen fra et ikke-EU-land inn i Norge. Kontrollen var streng på begge sider, sier hun.

Hun mener grensekontrollen mot Sverige er for dårlig, og at det må et sterkere kontrollapparat til for å demme opp for kriminelle og ulovlige innvandrere.

- Min innstilling har hele tiden vært at det er bedre å ta flere kilo narkotika ved grensen enn en brukerdose på Karl Johan. Derfor må kontrollen ved grenseovergangene skjerpes. Da tror jeg vi kan ta en del flere ved grensa som ikke har noe her i landet å gjøre, sier Arbeiderpartiets leder i Østfold.

- Må har mer ressurser

Regiondirektør Øysten Haraldsen for Tollregion Øst sier til NRK at det må mer ressurser til for å kunne øke kontrollvirksomheten.

Riksgrense ved Svinesund
Foto: Rainer Prang / NRK

- Grensen mot Sverige er lang og trafikken inn og ut av Norge er stor. Trafikken er også sterkt økende, sier han.

- Med mer ressurser til å drive kontroll, og bedre fasiliteter for kontrollen, så vil vi også kunne gjøre en bedre kontroll, sier Haraldsen til NRK.

- Bedre prioritering må til

Signe Øye er ikke enig i at det kun er mer ressurser som skal til for at toll og politi skal kunne skjerpe kontrollen ved grenseovergangene.

- Det er ikke snakk om bare å bevilge mer penger. Det er også snakk om å prioritere innenfor de midlene som blir bevilget, sier Øye.

Øystein Haraldsen sier Tollvesenet forsøker å prioritere de midlene og mannskapene de har til disposisjon best mulig, og at de fokuserer ekstra på å ta mest mulig narkotika.

- Jeg opplever det ikke som noen misnøye fra politikerne at de tar opp denne saken. Signe Øye har helt rett. Får man midler må man sette mest mulig av midlene ut i direkte kontrolltiltak, og det mener jeg vi gjør, sier han.

Toller vinker inn bil til kontroll

Tolldirektør Øistein haraldsen peker på at grensen mot Sverige er lang, og at trafikken inn og ut av landet er stor og sterkt økende.at

Foto: Knut Fjeldstad / Scanpix

- Sterkt økende trafikk

Tollvesenet registrerer en sterk økning i grenseoverskridende kriminalitet, og at flere og flere opererer innenfor ulovlige markeder langs grensen.

Haraldsen mener det er dette også politikerne legger merke til.

- Vi gjør en god jobb med de ressursene vi har. Trafikken øker hele tiden, og jeg tror politikerne ser det samme som vi, at vi kan gjøre en enda bedre jobb om forholdene legges til rette for oss, sier Øistein Haraldsen til NRK.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.