NRK Meny

Vil ha permanent tarm-screening

Ordningen med tarmkreftscreening, som har vært gjennomført som et pilotprosjekt i Østfold og deler av Akershus og Buskerud siden 2012, bør gjøres permanent for hele landet. Det mener generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen. Foreningen mener en ordning med slik screening kan redusere dødeligheten med opp til 300 personer årlig. Rundt 1500 mennesker dør årlig av tarmkreft i Norge.

Utvikling av føflekk-, lunge- og tarmkreft, 2013…2014. Grafikk.
Foto: Mari Grafsrønningen / NRK

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: