Vil ha Østfold inn i Ruter

Østfold Senterparti er bekymret for kollektivtransporten i fylket og mener Østfold bør gå inn i Ruter.

Per Inge Bjerknes

Fylkesleder Per Inge Bjerknes i Østfold Senterparti er bekymret for kollektivtilbudet i fylket.

Foto: Snæland, Alf Vidar / NTB scanpix

– Mange i Østfold pendler mot Akershus og Oslo, og det er viktig at kollektivtilbudet henger sammen på tvers av fylkesgrensen, fylkesleder Per Inge Bjerknes i Østfold Senterparti.

På fylkesårsmøtet til Østfold Senterparti i helga bestemte partiet seg for å foreslå at Østfold fylkeskommune bør på inn i Ruter, kollektivtrafikkselskapet i Oslo og Akershus.

– Vi mener at man bør se på et tettere samarbeid og inkludere kollektivtilbudet i Ruters system, for å gjøre det enklest mulig for passasjerene.

– Kan trygge truede ruter

Bjerknes nevner blant annet at et samarbeid mellom Østfold fylkeskommune og Ruter, eller en eventuell sammenslåing mellom Ruter og Østfold kollektivtrafikk, kan føre til et sømløst kollektivtilbud.

– Ikke minst kan billetter fungerer på tvers av fylkesgrensene, og vi kan få et enklere system for brukerne. Jeg har stor tro på at dette totalt sett vil gjøre det bedre for østfoldingene, sier han.

Partiet er også bekymret for fremtiden til flere bussruter i Indre Østfold, men Bjerknes mener et samarbeid med Ruter kan trygge flere av de truede rutene.

– Det er godt trafikkgrunnlag på de rutene som er truet bare det blir organisert og informert på en god måte. Vi mener at det fint kan gjøres under Ruter sin paraply.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Rusfritt i promillekontroll

    I en promillekontroll ved Svinesundveien i Halden kontrollerte utrykningspolitiet 40 bilister søndag formiddag. Ingen fikk reaksjoner, melder politiet på Twitter.

  • Metallco vil drive hele døgnet

    Metallco Stene på Øra i Fredrikstad har søkt fylkesmannen om døgnkontinuerlig drift mandag til torsdag og til kl. 22 på fredager. Bedriften begrunner det blant annet med at de har et slikt behov særlig ved lasting og lossing av skip ved Borg havn.