NRK Meny

Vil ha møte om Halden-granskning

Opposisjonen mener man snarest mulig må behandle Sivilombudsmannens ønske om en uavhengig granskning av Halden kommune.

Artikkelen er flere år gammel.

Ønsket om en uavhengig gransking av Halden kommune bør behandles så tidlig som mulig etter ferien.

Det mener opposisjonspartiene.

Sivilombudsmannen har bedt om en slik gransking, for å undersøke det han mener er for mange påståtte kritikkverdige forhold.

Venstre-leder i Halden Geir Helge Sandsmark håper at både ordfører og administrasjon nå tar saken på alvor.

– Det bør nedsettes et utvalg slik Sivilombudsmannen ønsker. Opposisjonen har også krevd det samme flere ganger. Så vi håper saken settes på sakskartet snarest mulig, sier Sandsmark til NRK.no.

LES OGSÅ:

Vil til bunns

Sivilombudsmann Arne Fiflet, mener Halden kommune ved flere tilfeller ikke har svart i tide på henvendelser fra innbyggerne.

Han peker også på at det er viktig å undersøke om negative saker som er omtalt i media, stemmer eller ikke.

– Jeg antar at en bred, ekstern og uavhengig undersøkelse eller gransking om mulige misligheter og annen uforsvarlig forvaltning i kommunen kan bidra til å legge en vesentlig del av disse ryktene og påstandene døde, skriver han i et brev til kommunen.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Bekymret for sykepleiermangel

    Leder for Sykepleierforbundet i Østfold, Karen Brasetvik, er alvorlig bekymret for hvilke konsekvenser sykepleiermangelen i fylkets pleie- og omsorgstjeneste har for pasienter, pårørende og ansatte. Det skriver Brasetvik i en kronikk. Onsdag kunne NRK fortelle om mangel på sykepleiere i hele landet i sommer. Sykepleiermangelen kan løses med handling fra både lokale arbeidsgivere og myndighetene, sier Brasetvik.

  • Skal fjerne TT-kort

    Ventelistene for å få tilskudd til drosje for funksjonshemmede, såkalte TT-kort, skal fjernes. I dag står knapt 400 personer, som innfrir kravene til å få støtte, på venteliste. Fylkestinget har nå vedtatt å sette av 1,5 millioner kroner fra og med neste år for å løse dette. Det forteller nestleder i samferdselskomiteen, Cecilie Agnalt.