Vil ha markalov for Oslofjorden

Oslofjorden skal få en helhetlig plan for å sikre natur, friluftsliv og kulturminner i og langs fjorden. Det er Venstre på Stortinget med klima- og miljøminister Ola Elvestuen i spissen som har tatt initiativ til dette, fordi fjorden er under press fra mange hold. MDG vil ha en egen fjordlov for Oslofjorden etter modell fra markaloven.

Are Wiig seiler "Olleanna" i Ytre Oslofjord.
Foto: Hans Petter Reppe / nrk