Vil ha folkeavstemning om Viken

Senterpartiet vil at innbyggerne i Nye Viken skal gjøre som Finnmark. Både i Østfold, Akershus og Buskerud vil partiet foreslå folkeavstemning, og kan få flertall for det.

Viken

Senterpartiet vil at Østfold gjør som Finnmark, gjennomfører en folkeavstemning om regionreformen. – Det er frustrasjon blant folk i Østfold om det nye fylket, mener SVs May Hansen.

Foto: NRK

– Demokratiet. Det er den viktigste grunnen til å ha en folkeavstemning om Viken, sier gruppeleder for Senterpartiet i fylkestinget i Østfold, Johan Edvard Grimstad.

Han mener tiden er moden for at også østfoldinger skal få si sin mening om Viken-regionen. Ikke bare finnmarkinger om Troms og Finnmark.

Forslag kommer opp i oktober

Også Senterpartiet i Akershus vil foreslå folkeavstemning. Senterpartiets gruppeleder Morten Vollset opplyser til NRK at de jobber med et likelydende forslag som vil bli fremmet i fylkestinget 22. oktober.

I Buskerud bekrefter fylkesvaraordfører Olav Skinnes (Sp) at de vil gjøre det samme på sitt møte i oktober.

– Vi vil få frem folkevilja og se om det faktisk er noe støtte for det her prosjektet som vi har kjempa i mot, sier Skinnes.

Johan Edvard Grimstad

Johan Edvard Grimstad er gruppeleder for Senterpartiet i fylkestinget i Østfold og fremmer nå forslag om å la folk delta i en rådgivende folkeavstemning som kan skje i november.

Foto: Anne Ognedal / NRK

I Østfold har Senterpartiet lagt inn et forslag til fylkestinget neste uke om at det avholdes en folkeavstemning om Viken i Østfold.

Den mener Grimstad kan gjennomføres i november.

– Det vil komme før oppgavemeldingen sluttbehandles en gang i desember. Det betyr at vi treffer godt, og får sagt ifra til Stortinget hva folket mener.

Viken og Finnmark

Det er i den minst folkerike og den mest folkerike regionen at motstanden mot regionreformen er størst.

Finnmarkingene slåss innbitt mot å bli slått sammen med Troms, og gjennomførte en folkeavstemning i mai. Der sa 87 prosent av dem som stemte nei til å slås sammen med nabofylket i vest.

Hemsedal

MANGFOLDIG: Viken vil strekke seg fra Hvalerøyene i Østfold til høyfjellet i Hemsedal.

Foto: Halvard Alvik / NTB scanpix

Denne folkeavstemningen sparket i gang en prosess i Viken, der flere partier ville legge hele det politiske arbeidet på is. Noe som ble utsatt av et mindretall i fellesnemnda for Viken.

Nå kan Østfold bli det andre fylket som gjennomfører en folkeavstemning. Spørsmålet er om det er like stor motstand i folket i Østfold som i nord.

Får støtte

SVs fylkestingsmedlem May Hansen er tydelig på hva hun mener.

– Det er klart at jeg støtter forslaget. Dette er virkelig en sak der det burde være en folkeavstemning. Dette har jeg selv fremmet tidligere, uten at det fikk Senterpartiets støtte den gangen. Men velkommen etter!, sier hun.

Hun er alene som SV-er i fylkestinget i Østfold og mener det er stor usikkerhet og frustrasjon blant folk om det nye fylket.

– Det er mye rot med reformen, og folk skjønner ikke at det skal være et fylke fra Halden til Hardangervidda.

FrPs gruppeleder i Østfold, Håvard Jensen, antar at de vil stemme for en folkeavstemning.

– Jeg har ikke drøftet det med fylkestingsgruppa, men det er stor sannsynlighet for at vi støtter det. Vi har det programfestet at det bør være folkeavstemninger, sier han.

Står og faller på Ap

For å få flertall for en folkeavstemning om Viken, må Arbeiderpartiet støtte det.

I Buskerud er Martin Kolberg svært lunken til forslaget.

– Det er ikke en aktuell problemstilling fordi den politiske situasjonen er så avklart. Folkeavstemninger er ikke noe vi normalt bruker i Norge, og jeg synes man skal gjøre det med en viss forsiktighet, sier Kolberg som er leder av Buskerud Arbeiderparti.

Ap har 15 av de 33 setene i fylkestinget i Østfold.

Ole Haabeth, fylkesordfører Østfold (Ap)

Arbeiderpartiet i Østfold ønsker ikke Viken, men spørsmålet er om de støtter forslaget om en folkeavstemning. Fylkesordfører Ole Haabeth sier de ikke har tatt stilling ennå.

Foto: Fredrikstad Medieverksted

Fylkesordfører Ole Haabeth (Ap), sitter også i ledelsen for fellesnemnda for Viken. Han er skeptisk til hele den nye regionen, og har ment at dersom Finnmark får stå alene, så vil det kunne få konsekvenser for Viken.

– Vi har ikke tatt stilling til et forslag om en folkeavstemning. Det vil skje nærmere møtet på neste torsdag, skriver han i en melding til NRK.

NRK spurte sist uke et knippe østfoldinger om hva de mener om Viken. Svarene var unisont negative til å oppløse Østfold som fylke.

Solveig Fjelldal

Solveig Fjelldal er ikke i tvil: – Jeg er østfolding og vil beholde Østfold som det er!

Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Solveig Fjelldal bor på Hvaler og er klar i sin tale.

– Jeg vil ha Østfold! Jeg er østfolding og skal jeg begynne å si at jeg er fra Viken? Nei, jeg er fra Østfold.

Synes du det burde være mer opprør her, slik som det er i Finnmark?

– Ja, kanskje det. Men vi er litt for feige og tør ikke si fra, tenker Solveig Fjelldal.