Lærlinger skal ruste butikkene til kamp mot netthandel

NHO og fylkeskommunen skal samarbeide om å få varehandelen til å se lærlingelyset.

Kjøpesenter

Det er stor mangel på lærlingeplasser i salgsfagene, samtidig bruker butikkene stort sett ufaglært arbeidskraft.

Foto: Arkiv / NRK

Samarbeidet skal få flere butikker til å ta inn lærlinger.

Flinke ungdommer må til

– Vi ser at nettopp kompetent arbeidskraft også i butikken er en av forutsetningene for at dagligvarehandel i butikken skal være konkurransedyktig, mot for eksempel

Jim Lindquist, Fylkeskommunen

Fagopplæringsleder Jim Lindquist i fylkeskommunene sier senterlederne er nøkkelen for å få dette til.

Foto: Hermund Lybeck Kjernli / NRK

netthandel i framtiden, sier NHO Østfolds distriktsleder Espen Nøklebye Evensen.

– Vi ønsker at salg- og servicefagene skal bli like gode som andre fag. Og at elevene skal få realisert sine drømmer om å få være kompetente fagfolk i detaljvarehandelen.

Senterlederne har nøkkelen

Fylkeskommunens leder for fagopplæring, Jim Lindquist, supplerer med at de skal bruke senterlederne for alt de er verdt framover.

Espen Evensen NHO Østfold

Vi ønsker at salg- og servicefagene skal bli like gode som andre fag, sier NHO Østfolds Espen N. Evensen.

Foto: Hermund Lybeck Kjernli / NRK

– Senterlederne blir en viktig samarbeidspartner for å bevisstgjøre butikkene i de ulike kjøpesentrene på hvor god butikk lærlingeordningen er.

– Da får de unge mennesker som har to års opplæring i det å drive salg. Første året er det også relativt lave lønnsutgifter, pluss at butikkene får et tilskudd på 120.000 kroner for å ta inn en lærling, sier Jim Lindquist.