Vil ha fergefri fjordforbindelse fort

Arbeidet med å etablere en fergefri fjordforbindelse mellom Moss og Horten må intensiveres mener sentrale politikere i Moss.

Fergekø på kaia i Moss

Trafikksituasjonen i Moss blir ikke bedre med en stengt Oslofjordtunell. Politikerne i Moss mener det haster å komme frem med en ny løsning. En bru over til Horten kan være løsningen.

Foto: Henrik Bjørnstad Skolt / NRK

– Jeg er mest bekymret for det kortsiktige, skal vi leve med at all tungtrafikken skal gjennom Moss by uten at vi får gjort noe med løsningene her, så står vi overfor veldig store utfordringer, sier Høyre-ordfører Tage Pettersen til NRK.no.

På to år har fergesambandet økt fra tre til fem ferger for å ta unna stadig mer trafikk.

– Nå tror jeg det blir flere fra Moss og Østfold som sier at dette ikke går. Vi må få på plass en løsning som er langsiktig, sier arbeiderpartiets leder i Moss, Tomas Colin Archer.

LES OGSÅ:

Flere muligheter i Moss

Statens vegvesen er i gang med å se på mulighetene for Oslofjordbrua – eller en tunnelløsning. Men Archer vil ha ei bru så snart som mulig.

– Det er flere muligheter for å plassere en slik bru i Moss, sier Archer og nevner området ved Revlingen eller dagens fergeleie.

Mossepolitikerne har ventet i lang tid på det som kalles en konseptutvalgsutredning.

Dette er en utredning som danner grunnlaget for et nytt veisystem og togtunnel i Moss. Utredningen skulle politikerne fått for flere måneder siden.

LES OGSÅ:

Håper rapporten kommer om kort tid

– Mossesamfunnet har grunn til å være utålmodige. Vi ble lovet denne utredningen før sommeren, så første oktober og så ble vi lovet den i løpet av oktober. Nå er vi i november og jeg håper de legger den frem i løpet av få dager, sier Tage Pettersen (H).

Utredningen skal ifølge Pettersen danne grunnlaget for kommunedelplanen Moss skal i gang med for riksvei 19.

– Den danner grunnlag for våre innspill for den regionale transportplanen i Østfold og ikke minst vår innstilling til nasjonal transportplan.