Vil ha færre biler i sentrum

Fotgjengere og syklister må få bedre vilkår for at det skal bli mer attraktivt å bo i Halden sentrum, mener arkitekt.

Patrik Bergman

Halden sentrum må bli bedre tilrettelagt for gående og syklister, mener arkitekt Patrik Bergman. Han mener at byen i dag er lagt opp på bilistenes premisser og at hele samfunnsplanleggingen må endres.

Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

– Mange av boligene som er bygd i Halden de siste årene, er kommet på byggefelt utenfor byen. Litt enkelt kan man si at hvert nytt hus som bygges utenfor byen, skaper behov for en ny parkeringsplass og mer biltrafikk i sentrum, sier Patrik Bergman arkitekt ved SG arkitekter.

Han har engasjert seg i debatten om utviklingen av Halden sentrum. Områder av sentrum hvor det tidligere var forretninger og serveringssteder, er nå nesten folketomme. Bergman mener at flere må bo i sentrum for å skape mer liv, men at det er mye som må gjøres for at det skal bli noe av.

Gågata, Halden

Gågata i Halden var tidligere et område folkeliv og handel. Nå er det flere tomme lokaler og lite folk å se.

Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

– Jeg tror det å satse på det offentlige rommet er veldig viktig. Blant annet er det viktig å gjøre det mer attraktivt å bevege seg til fots og på sykkel i sentrum. Det er til dels ganske vanskelig i dag, fortsetter han.

– Ikke noe enten, eller

En ny sentrumsplan skal snart vedtas av politikerne. Joakim Karlsen fra Venstre, er leder

Joakim Karlsen

Joakim Karlsen (V) mener det må være plass til både biler, syklister og gående i sentrum.

Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

i hovedutvalg for samfunnsutvikling.

– Jeg tror det går an å ha flere tanker i hodet på en gang. Det trenger ikke å være enten, eller. Hvis man vil at det skal foregå mye ulik aktivitet i sentrum så har bilene en rolle, men så er det også viktig med gående og syklende.

Han er ikke klar til å ta upopulære avgjørelser som for eksempel å fjerne parkeringsplasser i sentrum.

Gir helse- og miljøgevinst

– Hvis det skal være en konsert på torvet så må selvfølgelig bilene vekk, men det er ikke dermed sagt at ikke bilene kan være der når torvet ikke brukes til noe annet, sier Karlsen.

Bergman står derimot fast ved at det bør bli færre biler i byen.

– Hvis du får til en struktur der du har boliger, butikker og arbeidsplasser liggende slik at du kan bruke gang- og sykkeltrafikk mer så får du et helseperspektiv på kjøpet og du får bedre luftkvalitet i byen, avslutter han.

Tista senter

Boliger utenfor sentrum gir behov for en ny parkeringsplass og mer biltrafikk i sentrum, mener Patrik Bergman. Mye av trafikken går til og fra Tista senter og Høvleriet.

Foto: Jon Gimmingsrud / NRK