NRK Meny
Normal

Fylkeskommunen vil beholde Blåseensemblet i Halden

– Det er her de hører hjemme, mener lederen av kulturutvalget i fylkeskommunen. Men hun vil ikke gi kommunen mer penger for å beholde Det Norske Blåseensemblet i byen.

Det Norske Blåseensemble

Det Norske Blåseenemble har vrt i Halden i 280 år.

Foto: Det Norske Blåseensemble

Inger-Christin Torp

Inger-Christin Torp er leder av opplæring-, kultur- og helsekomiteen i Østfold.

Foto: Shemsi Bunjaku/NRK

– I alle våre kulturplaner så er Blåseensemblet plassert i Halden. Men siden dette er en 70-30-institusjon, så forutsetter det at Halden klarer å stille opp med sine 15 prosent og klarer å være med på lønns og prisveksten på den.

En 70-30-institusjon finansieres 70 prosent av staten, mens fylkeskommunen og Halden kommune deler på de gjenstående 30 prosentene.

LES OGSÅ:

Vurderer også andre vertskommuner

I dag ble Det Norske Blåseensemblets fremtid diskutert i fylkestinget, og der ble det ble utnevnt to representanter som skal finne en løsning sammen med styret og Halden kommune.

– Sammen med styret i blåseensemblet og Halden kommune skal vi sette oss ned og finne en løsning som sikrer Blåseensemblet en sikker og forutsigbar kommunal og regional driftsstøtte. Så er vi også klare på at i det mandatet inngår også å foreta sonderinger med andre mulige vertskommuner dersom det blir nødvendig.

Hun forteller at de også skal vurdere andre vertskommuner, men at de foretrekker Halden.

– Intensjonen vår er at blåseensemblet er plassert i Halden, men det forutsetter at Halden kommune legger inn tilstrekkelig bevilgning i henhold til avtalen i hele økonomiplanperioden når de nå skal behandle økonomiplanen, sier Torp.

LES OGSÅ:

Fryser tilskuddene

Den Norske Blåseensemble får ikke de tilskuddene de trenger fra Halden og i sommer vedtok styret at de skulle be fylkeskommunen om hjelp til å finne en ny vertskommune.

Orkesteret, som fram til 2003 var knyttet til Forsvaret, har en historie i Halden som skriver seg tilbake til 1734. Da det ble etablert for 280 år siden var det knyttet til Søndenfjeldske Geworbne Regiment og fikk etter hvert navnet 1ste Brigade Musikkorps. Senere fikk orkesteret navnet 1ste Divisjons Musikkorps, på folkemunne «Divisjonsmusikken».

Halden bystyre har vedtatt å fryse sitt tilskudd til Det Norske Blåseensemble på 2013-nivå. Kommunens vedtak innebærer også reduserte tilskudd fra fylkeskommunen og departementet.

Halden kommune kompenserer ikke for lønns- og prisvekst fra 2013 til 2014, noe som utgjør 160.000 kroner.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: