Vil ha autopass på ferja

Arbeiderpartiets Irene Johansen mener autopass må på plass på strekningen Moss-Horten allerede til sommeren.

Irene Johansen
Foto: Arbeiderpartiet

Moss-Horten, landets mest trafikkerte ferjestrekning, blir den første som får autopass. En betalingsløsningen som er brukt som standard i bomstasjonene på de mest trafikkerte veiene.

Alt vel og bra med det, syns Aps Irene Johansen, som i forrige stortingsperiode satt i transport- og kommunikasjonskomiteen. Men entusiasmen får en bråstopp, siden det først innføres ved årsskiftet 2016/2017.

– Jeg skjønner rett og slett ikke hva som er problemet, sier Johansen.

– Man har prøvd ut dette over lang tid på en strekning i Norge, det er i drift andre steder i verden. Hvorfor skal man vente til 2017? Vi kan ha det i drift allerede i sommer, og det trenger vi i Moss.

Viktig tiltak for trafikkflyt

Det er neppe noen hemmelighet at Moss preges sterkt av trafikken til og fra fergen, og i påvente av et nytt veinett i og rundt byen vurderes andre tiltak. Elektroniske tavler som gir trafikantene oppdatert informasjon er ett, og automatisk billettering og kontroll via autopass har også stått på ønskelisten.

Bastø Fosen

Irene Johansen vil ha autopass på ferjestrekningen Moss-Horten allerede til sommren.

Foto: Lars H. Pedersen / NRK

Irene Johansen vil nå ikke vente lenger.

– Vi har jo lange køer i sommerhalvåret og i helgene gjennom Moss. Derfor vil jeg utfordre Statens vegvesen på å komme tidligere i gang med noe som jeg oppfatter er et velprøvd system.

– Jeg er glad for at man endelig har konkludert, og at Moss-Horten er de første med autopass. Men jeg er ikke imponert over fremdriften her

– På strekningen Helsingborg/Helsingør har de hatt dette i drift lenge, og det fungerer helt fint. Så jeg kjenner ikke hva som er problemet i Norge, sier Johansen.

Må vente på at avtaler går ut

Men autopass kan ikke innføres nå, ifølge Statens vegvesen. Det har fint lite med teknikk å gjøre.

Med autopass tar ferjene betalt per kjøretøy, ikke per passasjer, slik som i dag. Det kan ikke gjøres om midt i en avtaleperiode med ferjeselskapene, får NRK opplyst.

– Billettsystemene må gjøres om, og det må skje etter at kontraktfestede
avtaleperioder har utløpt, sier Edgar Barsjø, seniorrådgiver i Statens vegvesen region Øst.