Vil gjerne ha avlastningsvei

– Vi ønsker en avlastningsvei for trafikken gjenom Oslo velkommen. Det sier Østfolds fylkesordfører Ole Haabeth. Statens vegvesen fikk i fjor jobben med å utrede to alternativer for å lede Oslos gjennomfartstrafikk ut av hovedstaden, begge alternativer betyr en trase gjennom idnre Østfold som kobles til europaveiene, enten ved Moss eller Fredrikstad. I høst skal kommunene komme med innspill.

Ole Haabeth, fylkesordfører Østfold (Ap)
Foto: Fredrikstad Medieverksted