NRK Meny
Normal

Vil gi tettere oppfølging etter sykehusopphold

I høst skal Eidsberg kommune gi tettere oppfølging til eldre når de kommer hjem fra sykehus.

Eidsberg kommunehus

I høst skal Eidsberg kommune gi tettere oppfølging til eldre pasienter når de kommer tilbake til hjemmetjenesten etter endt sykehusopphold.

Foto: Vidar Haugen

– Flere kommuner mangler gode samhandlingsrutiner mellom sykehus, hjemmetjeneste og fastlege, sier Wenche Hammer sykepleier i Eidsberg kommune.

I et pilotprosjekt på fire måneder skal hun gi tettere oppfølging til pasienter over 65 år når de går fra sykehusopphold til å bo hjemme med hjelp fra hjemmetjenesten.

Hun håper prosjektet kan bedre samarbeidet i helsevesenet.

– Vi skal gjøre en helhetlig kartlegging av pasienten tidlig for å komme i kontakt med fastlegen raskt. Vi vet at de eldre ofte har flere diagnoser som man ikke har tid til å gå i dybden på ved sykehusene, men det vil vi gjøre, sier Hammer.

Wenche Hammer, avansert geriatrisk sykepleier

Wenche Hammer ønsker seg flere avanserte geriatriske sykepleiere i fylket.

Foto: Privat

Pionér på feltet

Hammer er Østfolds første avanserte geriatriske sykepleier. Det vil si at hun har spesialisert seg i å følge opp og gi en helhetlig vurdering av eldre personers helse.

Målet er å komme på hjemmebesøk til pasienten allerede første dag etter hjemkomst fra sykehuset.

– Jeg jobber med de over 65 år og kommer hjem til dem for å gjøre en helhetlig undersøkelse av pasientens bo- og helsesituasjon så tidlig som mulig, sier Hammer.

Stort behov

Det er et økt behov for flere avanserte geriatriske sykepleiere og tettere oppfølging av eldre, mener Marit Kirkevold som er professor i sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo.

– Det er flere eldre med mer komplekse sykdommer enn tidligere. Vi ser at kommunene blant annet på grunn av samhandlingsreformen ikke har den kompetansen som trengs for å møte pasientenes behov best mulig, sier hun.

– Foregangskommune

Derfor mener hun den satsingen Eidsberg kommune nå gjør er ekstra viktig.

– Jeg synes Eidsberg kommune er en foregangskommune som har tatt tak i et av de store problemene vi vet eksisterer, nemlig at mange eldre har udekkede behov når de kommer hjem fra sykehus, sier hun.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Advarer mot farlige strømskap

    Strømselskapet Hafslund advarer mot ødelagte og farlige strømsfordelingsskap langs veiene. Etter store mengder snø på Østlandet har flere skap blitt ødelagte etter snøbrøyting, ifølge kommunikasjonssjef Morten Schau i Hafslund.