NRK Meny
Normal

Vil gi tettere oppfølging etter sykehusopphold

I høst skal Eidsberg kommune gi tettere oppfølging til eldre når de kommer hjem fra sykehus.

Eidsberg kommunehus

I høst skal Eidsberg kommune gi tettere oppfølging til eldre pasienter når de kommer tilbake til hjemmetjenesten etter endt sykehusopphold.

Foto: Vidar Haugen

– Flere kommuner mangler gode samhandlingsrutiner mellom sykehus, hjemmetjeneste og fastlege, sier Wenche Hammer sykepleier i Eidsberg kommune.

I et pilotprosjekt på fire måneder skal hun gi tettere oppfølging til pasienter over 65 år når de går fra sykehusopphold til å bo hjemme med hjelp fra hjemmetjenesten.

Hun håper prosjektet kan bedre samarbeidet i helsevesenet.

– Vi skal gjøre en helhetlig kartlegging av pasienten tidlig for å komme i kontakt med fastlegen raskt. Vi vet at de eldre ofte har flere diagnoser som man ikke har tid til å gå i dybden på ved sykehusene, men det vil vi gjøre, sier Hammer.

Wenche Hammer, avansert geriatrisk sykepleier

Wenche Hammer ønsker seg flere avanserte geriatriske sykepleiere i fylket.

Foto: Privat

Pionér på feltet

Hammer er Østfolds første avanserte geriatriske sykepleier. Det vil si at hun har spesialisert seg i å følge opp og gi en helhetlig vurdering av eldre personers helse.

Målet er å komme på hjemmebesøk til pasienten allerede første dag etter hjemkomst fra sykehuset.

– Jeg jobber med de over 65 år og kommer hjem til dem for å gjøre en helhetlig undersøkelse av pasientens bo- og helsesituasjon så tidlig som mulig, sier Hammer.

Stort behov

Det er et økt behov for flere avanserte geriatriske sykepleiere og tettere oppfølging av eldre, mener Marit Kirkevold som er professor i sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo.

– Det er flere eldre med mer komplekse sykdommer enn tidligere. Vi ser at kommunene blant annet på grunn av samhandlingsreformen ikke har den kompetansen som trengs for å møte pasientenes behov best mulig, sier hun.

– Foregangskommune

Derfor mener hun den satsingen Eidsberg kommune nå gjør er ekstra viktig.

– Jeg synes Eidsberg kommune er en foregangskommune som har tatt tak i et av de store problemene vi vet eksisterer, nemlig at mange eldre har udekkede behov når de kommer hjem fra sykehus, sier hun.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Kontrollerte skoleveier

    To bilister har fått tilsnakk av politiet i Moss etter en skoleveiskontroll ved Våk skole. Ellers melder ikke politiet om reaksjoner ved dagens skoleveiskontroller i Moss, Fredrikstad og Halden.

  • Havarert ferge ved kai

    Ferga som har havarert ved Selbak ligger til kai på Lisleby-siden, oppplyser vitner til NRK.