NRK Meny
Normal

Vil dømme folk som har rømt landet

En enkel lovendring kan få ned varetektsbruken kraftig, mener sorenskriveren i Halden, Bjørn Runar Haaland.

 Bjørn Runar Haaland

Sorenskriver i Halden, Bjørn Runar Haaland mener domstolene bør få føre større straffesaker også om tiltalte ikke møter i retten.

Foto: Birger Kjølberg

Haaland mener domstolene bør få føre større straffesaker også om tiltalte har stukket av, og ikke møter i retten.

Det skal føre til at personer slipper å bli sittende i varetekt over lang tid.

– Det enkleste ville vært å rett og slett fjerne en del av begrunnelsen for at folk må sitte så lenge i varetekt. Hovedbegrunnelsen for våre saker er at det vil være umulig å pådømme saken overhode hvis tiltalte ikke er til stede i rettssaken, sier Haaland.

I dag er det kun mulig i saker der aktor ber om fengselsstraff på mindre enn ett år. Sorenskriver Haaland mener grensen bør økes til mellom fem og ti år, for å få ned behovet for varetekt.

– Dette løser ikke alle problemer. Det vil fortsatt være snakk om at man trenger å etterlyse folk som er dømt, men det er en helt annen sak å etterlyse en person på bakgrunn av en rettskraftig dom, enn å skulle få tak i en person som ikke har møtt til en hovedforhandling, sier han.

Usikker på løsningen

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Vidar Brein-Karlsen (FrP)

Statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp).

Foto: Justis- og beredskapsdepartementet

Tall NRK la fram tidligere denne uken viste at utlendinger har blitt sittende svært lenge i varetekt, uansett om de er skyldige eller ikke.

Årsaken har vært at politi og domstol er redd de skal rømme landet og ikke møte i retten dersom de blir tiltalt.

Statssekretær Vidar Brein-Karlsen fra Frp er ikke sikker på at en lovendring er en bedre løsning.

– Hvis vi skal gjøre noe sånn er det fortsatt norske myndigheters problem å få tak i dem for straffegjennomføring. I tillegg skal vi huske at jo mer alvorlig kriminalitet som går for domstolen, jo viktigere er det at tiltalte får være der selv for å imøtegå det påstandene som kommer. Jeg vil ikke nødvendigvis gå for den løsningen sorenskriveren foreslår her.

Skeptisk til lovendring

Ulf Leirstein, Frp

Fremskrittspartiets fraksjonsleder i justiskomiteen, Ulf Leirstein, er skeptisk til en lovendring.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Fremskrittspartiets fraksjonsleder i justiskomiteen, Ulf Leirstein er enig med sorenskriveren om at noe må gjøres.

– Det er ikke holdbart og det er for mange som har sittet for lenge i varetekt og som ikke skulle ha sittet der. Det må vi ta på alvor, og politiet må bli enda sikrere på at folk faktisk er skyldige før man går til retten og ønsker å få noen varetektsfengslet, sier han.

Men Leirstein er skeptisk til Haalands forslag om å endre loven slik at rettssaker kan gjennomføres også om en tiltalt har rømt landet.

– Jeg tror det er en veldig feil tankegang. Først og fremst er dette et ressursspørsmål. Hvis politiet og domstolene våre hadde flere ressurser ville sakene kunne etterforskes raskere og sakene kunne kommet raskere opp i rettssystemet.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: