Vil beholde gratis skole-pc

AUF frykter at elever i den videregående skolen i Østfold mister retten til gratis lån av skole-pc når Viken blir en realitet fra nyttår. I Buskerud må elevene bruke utstyrsstipendet sitt på å kjøpe pc, mens elevene i Akershus får bruke sin private pc. Maria Imrik, leder i AUF Østfold mener storfylket Viken bør gå for Østfoldmodellen.