Vil at Jernbaneverket betaler stillinger i kommunen

Utbyggingen av dobbeltsporet jernbane vil kreve så mye arbeid i kommunen at Moss ber Jernbaneverket å betale for nye stillinger.

Moss stasjon ovenfra

Moss sentrum står foran store endringer når stasjonen skal bygges om etter disse planene. Dobbeltsporet vil kreve så mye ekstrajobb at kommunen trenger flere stillinger.

Foto: Jernbaneverket, RambøllSweco

– Når Jernbaneverket skal bygge traseen gjennom Moss vil det kreve store omlegginger av vann- og kloakkledninger og omlegging av noen veier. For at vi skal kunne følge opp arbeidene overfor Jernbaneverket, så har vi blitt oppfordret til å søke om å få betalt for disse stillingene, sier kommunalsjef Jens Terkelsen.

Han mener at Moss ikke har tilstrekkelige ressurser til å ta seg en så stor ekstrajobb og ber om hjelp til tre midlertidige stillinger.

Vann, vei og informasjon

Kommunen ønsker en full stilling til å ta seg av vann, vei og kloakk. En halv stilling til eiendom, byggesak og plan og en halv stilling som skal stå for informasjon ut til innbyggerne.

– Er dette en vanlig framgangsmåte ved jernbaneutbygginger?

Nei, jeg tror ikke det er så veldig vanlig, men de har gjort det for noen strekninger de siste to åra. Det er vel slik at Jernbaneverket må vurdere om det er nødvendig med disse stillingene for at de skal få den hjelpen de trenger fra kommunen, fortsetter Terkelsen.

Hvis Jernbaneverket sier ja til søknaden, vil de tre også jobbe med videreføringen av dobbeltsporet i Rygge kommune. Jernbaneverket har varslet at Moss skal få tilbakemelding før jul om Jernbaneverket vil betale stillingene.