Verneområder for hummer

Det bør opprettes tre nye bevaringsområder for hummer i Østfold og det som allerede finnes, Kvernskjær på Hvaler, bør utvides. Det mener fylkesordfører Ole Haabeth. De tre nye områdene bør komme på Heia på Hvaler, Rauerfjorden i Fredrikstad og i Mossesundet. I disse områdene bør det være forbud mot å fiske med garn, ruser og teiner. Avgjørelsen tas av Fiskeridirektoratet.