Ventetid på politiattest

Politiet ber folk som venter på politiattest om å være tålmodige i en liten periode fremover. Årsaken er at problemene med politiets datasystemer, gjorde at arbeidet med å utstede politiattester ble stanset. Produksjonen var i full gang fra tirsdag, men det har bygget seg opp en restanse på 15.000 søknader, skriver politiet i en pressemelding.