Venter fortsatt på mudringssvar

I begynnelsen av oktober avgjør Miljødirektoratet om Kystverket kan starte omfattende mudringsarbeider i innseilingen til Borg havn i Fredrikstad. Det skriver direktoratet i en e-post til NRK Østfold. Havna har i dag innseilingsbegrensninger fordi det flere steder er for grunt for store skip. Tidligere har arbeidet vært kostnadsberegnet til en milliard kroner.