NRK Meny
Normal

Varsler nok et utfordrende år

Rådmannen i Fredrikstad la i dag frem sitt budsjettforslag for 2015.

Budsjett

Rådmann Ole Petter Finess går nå gjennom sitt budsjettforslag for 2015.

Foto: Espen Torgersen / NRK

Klokken 12 startet rådmann Ole Petter Finess sin innledning. Rådmannen tegnet et bilde av en kommune som er i en situasjon som er preget av høy befolkningsvekts og demografiutfordringer, økende vedlikeholdsbudsjett, økende pensjonsgjeld, lav egenkapitalsevne og høy gjeld.

- Vi er en lavinntektskommune, sier han.

– En stor del av realveksten av de frie inntektene for 2015 går på dekning av demografi, pensjonskostnader, nye satsinger,og vekst i kostnadskrevende tjenester.

Noen av punktene som er kommet frem nå er:

 • Helse og velferd styrkes med ti millioner kroner.
  - Det er et signal om et behov for å roe seksjonen så langt vi klarer. De har et behov for et roligere år enn de hadde på slutten i fjor og i inneværende år.
 • Det settes av engangsmidler til byjubileum og mulighetsstudie av byarena -1,5 mill til hver.
 • Det er ikke satt av nye friske driftsmidler til åpning av nytt sykehjem.
 • Fylkeskulturscenen er tatt ut av budsjettet.
 • Foreldrebetaling på SFO er foreslått økes med 186 kroner per måned, slik at prisen for en full plass på SFO nå skal koste 2500 kroner. Det legges dog opp til en reduksjon for foreldre som tjener mindre enn 3,5 G.
 • Kommunen må kutte rundt 30 millioner kroner - inntekter må opp eller utgifter må ned. Endring i eiendomsskatt er ett av alternativene.

Rammekutt på 30 mill

- Det er ikke mulig å ta ut alt ved omstilling og effektivisering alene. Det er nok slik at at vi må se på alternativer i kombinasjon med det. Vi må satse på inovasjon, fornying og omstilling. Vi skal lage en strategiplasn og se på andre løsninger slik at vi skal skape handlingsrom.

Reduserte inntektsforutsetninger innebærer tilsvarende reduserte driftsrammer til tjenesteproduksjonen. For 2015 gjør dette seg utslag i et foreslått rammekutt i seksjonene på til sammen 30 millioner kroner i forhold til vedtatt handlingsplan, skriver rådmannen i sitt budsjettforslag.

- I perioden 2016-2018 er det et uløst effektiviserings-/omstillingsbehov på cirka 30 millioner kroner i forhold til foreslått driftsnivå for 2015. Effektiviserings- og omstillingsbehovet inkluderer ikke driftsmidler til kapasitetsutvidelsen på sykehjemsområdet, som i dette forslaget forutsettes dekket ved omprioriteringer innen Seksjon for helse- og velferd.

Rådmannen ser for seg nok et utfordrende år for Fredrikstad kommune.

- Samtidig tror jeg vi er bedre rustet enn mange andre til å møte disse utfordringene. Vi har mer enn 5 000 kompetente medarbeidere med en stå-på-vilje uten sidestykke, vi er en organisasjon som evner å samarbeide på tvers av seksjoner og virksomheter, og å tenke nytt. Dette gjelder både i vår myndighetsrolle, som tjenesteleverandør og i våre rolle som samfunnsutvikler, skriver han i forslaget.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

 • Markbrann slukket

  Alarmsentralen har slukket den lille gressbrannen i en midtrabatt på Østsiden i Fredrikstad. Det var en svært liten brann, og det var aldri fare for spredning, ifølge brannvesenet.

 • Rykker ut til markbrann

  Fredrikstad Brannvesen rykker ut etter melding om gress/markbrann ved riksvei 110 på østsiden av Fredrikstad.