NRK Meny
Normal

Varsler forbud for minkoppdretter

Mattilsynet i Østfold og Follo varsler en pelsdyroppdretter på Østlandet at han får forbud mot å drive med pelsdyr.

Minkskade

Mattilsynet fant flere syke og skadde dyr under inspeksjoner i november. Flere av dem var så skadde at det ble fattet hastevedtak om avliving. Nå har Mattilsynet varslet minkoppdretteren at han kan få forbud mot å drive med pelsdyr.

Foto: MATTILSYNET

– Det er jo et veldig kraftig virkemiddel så jeg vil ikke si at det er et vanlig skritt vi går til. Men i dette tilfellet her så mener vi at det er grunnlag for å komme med den konklusjonen, sier Nina Laache, seksjonssjef i Mattilsynet for Østfold og Follo.

Syke og skadde dyr

I brevet som varsler forbudet, skriver Mattilsynet at de har gjennomført ti tilsyn i løpet av tre år. Under tilsynene er det avdekket mange svært alvorlige brudd på regelverket for dyrevelferd.

Avlivet

Ved flere tilsyn er det funnet mink som er så skadd eller syk at den måtte avlives med en gang.

Foto: Mattilsynet

«Vi har gjentatte ganger avdekket syke og skadde dyr som dyreholder ikke selv har oppdaget og ivaretatt, og det er under samtlige tilsyn fattet hastevedtak om avliving eller ivaretakelse av syke og/eller skadde dyr.» står det blant annet.

NRK Østfold omtalte saken etter tre tilsyn tidligere i høst.

Minkoppdretteren har gjennom årene fått mange pålegg fra Mattilsynet, blant annet har han fått klar beskjed om å bedre tilsynet med dyrene, men Mattilsynet er langt fra fornøyd med hvordan han har fulgt det opp.

Ingen bedring, tross pålegg

«På tross av denne utstrakte virkemiddelbruken og oppfølgingen fra Mattilsynet over flere år har vi sett svært få endringer i dyreholders kompetanse og holdninger.» står det videre i brevet.

– Nå er det bare et varsel og da har dyreeier mulighet til å uttale seg før vi eventuelt fatter et vedtak, sier Laache.

Når Mattilsynet eventuelt fatter vedtak om forbud mot å drive med pelsdyr, har oppdretteren igjen tre uker på seg til å klage på det.

Minkoppdretteren ønsker ikke å kommentere saken overfor NRK Østfold.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Halden i legevaktstrid

    Halden kommune frykter at kapasiteten på legevakten kommer til å bli sprengt hvis svenske pasienter strømmer dit. Etter at Strömstad Tidning på lederplass oppfordra svensker til å bruke akuttmottaket i Halden sier kommunalsjef Gina Anette Brekke i Halden "at hvis legevakten belastes ytterligere (…) så er det fare for at hele tjenesten bryter sammen."

  • Se 23.00-nyhetene

    Programleder: Lotte Olsen Jessa